header1
header2
header3
header4

 Historia szkoły

Pierwsza zachowana księga protokołów z zebrania Rady Pedagogicznej naszej szkoły została założona 10.09.1927 r. Zebranie Rady Pedagogicznej odbyło się przy udziale 3 osób pod przewodnictwem kierownika szkoły Pani Terleckiej 3 - klasowej szkoły powszechnej. W protokole Rady Pedagogicznej Nr 3 z dnia 1.11.1927 roku w pkt. 4 porządku dziennego czytamy: Obchód 10-lecia szkoły polskiej. W omówieniu zaś: "W dniu 31.10.1927roku odbyło się uroczyste nabożeństwo w kościele parafialnym w Batorzu, z okazji 10-lecia szkoły polskiej, w którym wzięły udział wszystkie szkoły. Po nabożeństwie odbyły się okolicznościowe pogadanki w związku z 10-leciem szkoły polskiej "

W 1933 roku 3-klasowa szkoła powszechna została przemianowana na Publiczną Szkołę Powszechną stopnia II tzn. Szkołę VI klasową. Ilość dzieci uczących się w szkole z Batorza i Wólki Batorskiej – taki był rejon – kształtowała się od 171 do 192. 4 lutego 1934 r. w porządku dziennym po raz pierwszy znajduje się punkt: sprawa budowy szkoły. W konsekwencji Rada Gromadzka postanowiła przystąpić do budowy nowej szkoły względnie lokalu na szkołę. Problem ten od tego zebrania stał się głównym problemem kolejnych zebrań, gdyż ilość uczniów była stosunkowo duża a nauka odbywała się w wynajętych lokalach. Jedno z ciekawszych zebrań odbyło się 24 kwietnia 1938: „Mieszkańcy wsi Batorz i Kolonia Batorz zgromadzeni na Zabraniu Rodzicielskim podejmują uchwałę nazwania szkoły w Batorzu imieniem Marcina Borelowskiego – Lelewela, jednego z wodzów powstania styczniowego poległego pod naszą miejscowością w dniu 7 września 1863 roku.” W tym celu, aby uczcić godnie żywym pomnikiem pamięć Borelowskiego–Lelewela, zwracają się zebrani z gorącym apelem do Komitetu Budowy Szkoły, do Zarządu i Rady Gminy, aby przynajmniej poświęcenie kamienia węgielnego projektowanej szkoły mogło odbyć się w dniu 7 września jako 75 rocznicę pamiętnej bitwy.

Ta wola mieszkańców jednak nie spełniła się. Nastał czas wojny i okupacji, czas strachu i grozy. Pierwszy protokół z tego czasu pod datą 8.05 1941 r. punkt 2 porządku dziennego brzmi : Zarządzenia władz "Materiał o treści politycznej z czytanek i podręczników musi być usunięty przez wydarcie, bądź też zaklejenie odpowiednich kartek. Pomoce naukowe tej treści również. Podręczniki do religii: życie religijne jest zabronione w nauczaniu religii i dalej 26.06.1941 r. "Do nauki religii zniesione są następujące podręczniki: "Krótki zarys historii Kościoła", "Wiara i życie katolickie", "Nauka religii". Z pomocy naukowych należy jeszcze usunąć portret Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i jego rodziny". W dwa miesiące potem "odebrać dzieciom podręczniki z języka polskiego, biologii i geografii". W 1942 roku zaistniał projekt zorganizowania szkoły zawodowej w zakresie : zielarstwa i jedwabnictwa. Realizacja nie nastąpiła.

26.05.1946 roku zostaje powołany nowy Komitet Budowy Szkoły, uchwalono składkę od hektara, w celu zakupu materiałów budowlanych z zamiarem rozpoczęcia budowy na wiosnę 1947 roku. Budowę rozpoczęto w 1948 roku. W 1954 r. zakończono budowę i szkoła w Batorzu uzyskała status VII klasowej szkoły. W 1966 roku szkoła uzyskała status VIII klasowej szkoły. Od roku szkolnego 1968/69 zaczęto wdrażać nowe systemy nauczania: Lecha, Okonia, Muszyńskiego. W roku szkolnym 1970/71 szkoła stała się tzw. szkołą bazową. 28.11.1972 roku – dyr. szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przy omawianiu bazy szkoły, zaznaczył, że ze względu na zwiększającą się ilość dzieci, organizowanie klaso-pracowni i pracowni budynek szkoły musi być rozbudowany. Od stycznia 1973 roku szkoła w Batorzu uzyskała status Zbiorczej Szkoły Gminnej, jednak ze względów formalno-organizacyjnych funkcjonowanie na nowych zasadach rozpoczęło się od września 1974 roku. W tym roku nastąpiła częściowa reorganizacja sieci szkół w gminie.

Status Zbiorczej Szkoły Gminnej trwał do 1984 roku. W 1985 roku zapadła ostateczna decyzja co do budowy skrzydła szkoły z wykorzystaniem go jako Domu Nauczyciela. Wiadomość o zatwierdzonej decyzji rozeszła się bardzo szybko po naszej miejscowości. Powstał Społeczny Komitet Rodziców do spraw budowy. Wiele zasług w jego organizację włożył naczelnik gminy Lech Piórkowski, który również przewodniczył zebraniom komitetu. Dyrektorem szkoły był wtedy pan mgr Jan Śmiałek, wicedyrektorem pani dyrektor mgr Anna Mazur.

Z pomocą przyszła większość nauczycieli naszej szkoły, która przeznaczyła pieniądze, by zakupić po 100 cegieł. Komitet budowy również zdecydował o zbiórce pieniędzy oraz zobowiązał się do zorganizowania mieszkańców w celu wykonania tzw. robót niefachowych. Budowę rozpoczęto rok później tzn. w 1986 r. Zebrane pieniądze topniały. Z pomocą w tej krytycznej sytuacji ponownie przyszedł wójt Lech Piórkowski - regulując zaległe kwoty z funduszu Gminy.

Ze względu jednak na trudną bazę lokalową szkoły w 1992 r. dyrektor Anna Mazur wystąpiła z wnioskiem do wójta Henryka Kupczyńskiego, który w 1991 r. został wójtem, by dokonać korekty I piętra skrzydła z przeznaczeniem na cele dydaktyczne. Możliwość dokonania korekty była możliwa dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu. Nie szczędził funduszy z gminy jak i pomocy np. skierowaniu grupy remontowo-budowlanej zwanej interwencyjną do wykonania kolejnych prac budowlanych. W lipcu tego roku nowym wójtem został wybrany pan Henryk Michałek również on zajął się kontynuacją skończenia budowy tego skrzydła. Wielki wkład w zakresie wykonania tynków, centralnego ogrzewania, posadzek, wyposażenia w niezbędne artykuły klas, biblioteki, świetlico-stołówki, sanitariaty, to jego zasługa mimo tak krótkiego czasu pełnienia funkcji wójta.

W momencie przecięcia wstęgi szkoła nasza powiększyła się o: 3 sale dydaktyczne, piękną bibliotekę, świetlico-stołówkę i jej zaplecze kuchenne oraz wreszcie sanitariaty wewnątrz budynku. Najmłodsi uczniowie doczekali się swego segmentu, skończy się więc ciągłe przebywanie na ciasnych korytarzach ze starszymi uczniami. Wreszcie, dzieci a przede wszystkim dojeżdżające do 15 km z domu do szkoły mogły już korzystać z obiadów w szkole.

Po zakończeniu rozbudowy i oddaniu do użytku nowego skrzydła szkoły dokonywano wymaganych remontów starego budynku szkoły:
- elewacja zewnętrzna
- adaptacja mieszkań nauczycielskich na sale lekcyjne
- remont generalny sali gimnastycznej
- utworzenie 2 pracowni komputerowych
- wymiana okien i drzwi frontowych
- wyłożenie chodników kostką brukową
- wykonanie nowego ogrodzenia szkoły
- wyposażenie kuchni i stołówki w odpowiedni sprzęt.
Obecny swój stan budynek szkoły zawdzięcza ofiarności i dobrej woli ludzi z nią związanych:
- naczelnika Urzędu Gminy Lecha Piórkowskiego
- wójta Urzędu Gminy Henryka Kupczyńskiego
- wójta Urzędu Gminy Henryka Michałka
- kurator Oświaty i Wychowania Annie Tabor
- kurator Oświaty i Wychowania Grażynie Janik
- dyrektora szkoły Jana Śmiałka
- dyrektora szkoły Annie Mazur
- dyrektora szkoły Mariana Greli
- nauczycieli
- rodziców.


Z historii gimnazjum
W marcu 1999 r., pomimo trudnej sytuacji finansowej Rada Gminy Batorz podjęła uchwałę o organizacji „Publicznego Gimnazjum w Ba­torzu z siedzibą w Batorzu i Błażku". Na dyrektora gimnazjum Zarząd Gminy w Batorzu powołał na dwa lata mgr Mariana Grelę. Do obwodu szkolnego przyjęto teren gminy Batorz.

W pierwszym roku szkolnym gimnazjum liczyło 3 oddziały, dwa w Batorzu - łącznie 41 uczniów oraz w Błażku - 24 uczniów (łącznie 65 dzieci). W pierwszym roku działalności (1999/2000), na pełnym etacie pracowała tylko nauczycielka j. ros. i j. pol. Ewa Sulowska. Inni nauczyciele pracowali w niepełnych wymiarach godzin. Byli to: Zbigniew Kania - 5 godzin matematyki, Edward Franczak - 4 godz. religii, Bożena Jaworska - 2 godz. religii, Anna Mudrak - 7 godz. biologii i chemii, Marzena Lis - 7 godz. historii i wiedzy obywatelskiej, Jan Śmiałek - 9 godz. wychowania fizycznego, Stanisław Firosz - 15 godz. fizyki, tech­niki i informatyki, Zenona Jakubaszek - 3 godz. muzyki, Anna Michalczyk - 4 godz. chemii i biologii, Piotr Lewandowski - 6 godz. wychowania fizycznego, Krzysztof Kułakowski - 3 godz. historii i wiedzy obywatelskiej.

Ogółem w roku szkolnym 1999/2000 kadra nauczycielska liczyła 13 osób wraz z dyrektorem wszyscy z wykształceniem wyższym magisterskim. Około 40% uczniów szkoły korzystało z posiłków szkolnych tj. odpłatnych obiadów (stołówki w Batorzu i Błażku). W wyniku rocznej klasyfikacji wszyscy uczniowie zostali promowani do klasy drugiej.

W roku szkolnym 2000/2001 gimnazjum liczyło 115 uczniów skupionych w 6 oddziałach (4 w Batorzu i 2 w Błażku).

Od l września 2000 r. szkoła wprowadziła do nauki drugi język obcy. Nauczycielem j. angielskiego został mgr Andrzej Lorentz. Ponadto zatrudniono Ewę Puchalę - j. polski, Marię Żuraw - matematyka i fizyka, Elżbietę Wójcik - geografia. Z pracy odeszli nauczyciele: Zbigniew Kania, Piotr Lewandowski, Krzysztof Kułakowski, Zenona Jakubaszek. Na pełnych etatach pracowali: Ewa Puchala, Maria Żuraw, Jan Śmiałek, Ewa Sulowska, Marzena Lis, Anna Mudrak, Stanisław Firosz. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy.

 

Zdjęcie galerii

dscn0862.jpg
maj 2018
ponwtośroczwpiąsobnie
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031