Ta strona używa plików cookies.          Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ
header1
header2
header3
header4

 

 

Recenzja filmu - Co ma być w recenzji

Paragraph 1 

What was the title of the film? (jaki jest tytuł filmu)

What kind of film was it? (jaki rodzaj filmu np. comedy, soap opera, adventure film, science fiction film)

Paragraph 2 

What was the story about? (o czym był? - 4 do 5 zdań)

Paragraph 3 

Which characters did you like? (Jakich bohaterów lubisz?)

Why?  (dlaczego np. funny, clever, happy, sad, noisy, optymistic, hard-working, boring itd.)

Paragraph 4 

Did you enjoy the film? (Czy Ci się podobał?)   

i też, czy dobry pomysł by go zobaczyć ?

 

Przykłady Recenzji 

 

Madagascar

The film Madagascar was amazing. It was a cartoon. It was for children. I liked it.  My friends loved the film too.

The story was about animals in a zoo. Alex, the lion and Marty, the zebra, Melman, the giraffe and Gloria, the hippo. They wanted to go to Africa.

The character of Alex was great. I also liked the penguins, Private, Kowalski, Skipper and Mason. They were very funny and interesting. They were very clever.

I think it’s a very funny film. It was an optimistic film. It’s a good idea to watch it.

 

Ice Age

The film Ice Age was amazing. It was a cartoon. It was for children and adults. I liked it.  My parents loved the film too.

The story was about  animals during Ice Age. Manny, the mammoth , Sid, the sloth and Diego, the tiger. They rescued a small baby.

The character of Sid was great. I also liked Scrat, squirrel. Scrat collected acorns. Scrat was fantastic and noisy.

 

I think it’s a very interesting movie. It was an amazing film. It’s a good idea to watch it. 

 

 

WORLD EXPLORER 2 – Nowa Era

 

 

Ready, steady, go

Ready (redi)- gotowy

Steady (stedi)-

Go (goł)- idz

Ready, steady, go- gotowy, do startu, start

 

Part of – część

Hunter (hante)-

Teeth (tit)- zęby

Seal (sil)- foka

 

Meeting classmates

Meet (mit)- poznać/spotkać

Classmates (klasmejts)- koleżanki/koledzy z klasy

What’s your name ?(łots jor nejm)- Jak masz na imię?

What class are you in ?(łot klas ar ju in)- W której klasie jesteś?

What’s your teacher’s name? (łots jor ticzers nejm)- Jak ma na imię Twój nauczyciel?

 

Subject (sabdzekt)- przedmiot/ temat

Art. – sztuka/plastyka

Biology (bajolodzi)- biologia

English (inglisz)- Angielski/Anglik

Geography (dziografi)- geografia

History (hisrtrji)- historia

IT (aj ti)- informatyka

Information Technology (informejszyn technologii)- informatyka

Maths (mats)- matematyka

Music (mjusik)- muzyka

PE (pi i)- w-f

Physical Education (fizykal edjukejszyn)- w-f

At home

Cooker (kuke)- kuchenka gazowa/elektryczna

Cupboard (kapberd)- szafka

Sink – zlew

Fridge (frydz)- lodówka

Washing machine (woszin maszin)- pralka

Hall (hol)- korytarz

Door (dor)- drzwi

Mirror (mire)- lustro

Living room (liwin rum)- salon

Armchair (armcze)- fotel

Bookcase (buk kejs)- półka na książki

Sofa – kanapa

Bathroom (batrum)- łazienka

Toilet (tojlet)- toaleta

Shower (szałe)- prysznic

Bedroom (bedrum)- sypialnia

Bed – łóżko

Lamp- lampa

Wardrobe (łordroub)- szafa

 

Carpet (karpet)- dywan

Tell – powiedzieć

Friend (frend)- przyjaciel

Many (meni)- wiele

Flat – mieszkanie

Use (już)- użyć

Place (plejs)- miejsce

Draw (droł)- rysować

Change (czendz)- zmienić

 

Food

Main (mejn)- główne

Meal (mil)- posiłek

Day (dej)- dzień

Have breakfast (haw brekfyst)- mieć śniadanie

Have lunch (haw lancz)- mieć lancz

Have dinner (haw dine)- mieć obiad

Have supper (haw sape)- mieć kolację

Complete (komplit)- uzupełnij

Result (zezalt)- wynik/rezultat

Bread (bred)- chleb

Milk- mleko

Chocolate (czoklyt)- czekolada

Strawberries (strołberis)- truskawki

Egg (eg)- jajko

Smoothies (smutis)- napój jogurtowy

Ice tea (ajs ti)- zimna herbata

Pasta – makaron

Pizza – pizza

Fish (fisz)- ryba

 

Free time

Ride a bike (rajd a bajk)-

Watch TV (łocz tiwi)- oglądać telweizję

Play the piano (plej de pjano)- grać na pianinie/ fortepianie

Read a book (rid a buk)- czytać książkę

Climb a tree (klajmb a tri)- wspinać się na drzewo

Listen to music (lysyn tu mjuzik)- słuchać muzyki

Catch a ball (kacz a bol)- łapać piłkę

Run fast (ran fast)- biegać szybko

Play football (plej futbol)- grać w piłkę nożną

Go horse-riding (goł hors rajdin)- jeździć konną

 

Family

Mother(made)- matka

Father (fade)- ojciec

Son – syn

Daughter (dote)- córka

Grandmother (grandmade)- babcia

Grandfather (grandmade)- dziadek

Sport

Play basketball (plej basketbol)- grać w koszykówkę

Play baseball (plej bejsbol)- grać w baseball

Play volleyball (plej wolejbol)- grać w siatkówkę

Play football (plej futbol)- grać w piłkę nożną

Play tennis (plej tenis)- grać w tenis

Go horse-riding (goł horsrajdin)- jeździć konną

Go ice-skating (goł ajsskejtin)- jeździć na łyżwach

Go cycling (goł sajklin)- jeździć na rowerze

Go running (goł ranin)- iść biegać

Go surfing (goł serfin)- iść serfować

Go swimming (goł swymin)- iść pływać

Go skiing (goł skiin)- iść jeździć na nartach

 

Countries and nationalities

Country (kantri)- kraj

Nationality (naszonaliti)- narodowość

Great Britain (grejt brytyn)- Wielka Brytania

British (brytysz)- Brytyjczyk/Brytyjka/Brytyjski

The Czech Republic (de czech repablik)- Czechy

Czech (czech)- Czech/Czeszka/Czeski

Germany (dzermani)- Niemcy

German (dzerman)- Niemiec/Niemka/Niemiecki

Greece (gris)- Grecja

Greek (grik)- Grek/Greczynka/Grecki

Lithuania (litjuenja)- Litwa

Lithuanian (litjuenian)- Litwin/Litwinka/Litewski

Russia (raszia)- Rosja

Russian (raszjan)- Rosjanin/Rosjanka/Rosyjski

Slovakia (slowakija)- Słowacja

Slovakian (slowakijan)- Słowak/Słowaczka/Słowacki

Spain (spejn)- Hiszpania

Spanish (spanisz)- Hiszpan/Hiszpanka/Hiszpański

Sweden (słiden)- Szwecja

Swedish (słidisz)- Szwed/Szwedka/Szwedzki

The USA (de ju es ej)- Stany Zjednoczone

American (amerikan)- Amerykanin/Amerykanka/Amerykański

Poland- Polska

 

Polish (polisz)- Polak/Polka/Polski

 

People (pipl)- ludzie

Beautiful (bjutyful)- piękny

Tall (tol)- wysoki

Dark – ciemny

Fair (fer)- jasny

Fat – gruby

Short (szort)- krótki/niski

Young (jang)- młody

Old- stary

Ugly (agli)- brzydki

Curly (kerli)- kręcony

Slim (slym)- szczupły

Straight (strejt)- prosty

 

Describe (diskrajb)- opisz

Yourself (jorself)- siebie

Member (membe)- członek

Use (juz)- użyć

Adjective (adzektiw)- przymiotnik

Exercise (eksersajs)- ćwiczenie

Question words (zaimki pytające)

Question (kłeszczyn)- pytanie

Who (hu)- kto

What (łot)- co

How (hał)- jak

Where (łer)- gdzie

When (łen)- kiedy

 

Prepositions of place

Place (plejs)- miejsce

Behind (bihajnd)- za

In – w

Under (ande)- pod

In front of – przed

Next to (nekst tu)- obok

On- na

Between (bitłin)- pomiędzy

Over (ołwe)- nad

 

Look around (luk arałnd)- rozglądać się

Write (łrajt)- pisać

Sentences (sentensys)- zdania

Use (juz)- używać

Word (łord)- słowo

Notebook (nołtbuk)- zeszyt

Schoolbag (skulbag)- plecak

Pen- długopis

Book (buk)- książka

Desk – biurko

Chair (cze)- krzesło

Door (doo)- drzwi

Board (bord)- tablica

 

Friend (frend)- przyjaciel

 

Possesive adjectives (zaimki dzierżawcze przymiotne)

Possesive adjectives (Zaimki dzierżawcze przymiotne oznaczające posiadanie)

 

My – Moje, Moja

Your – Twoje, Twoja

Her – Jej

His- Jego

Its – Tego

Our – Nasze

Your – Wasze

Their – Ich

 

Po zaimkach dzierżawczych przymiotnych oznaczających posiadanie musimy napisać rzeczownik.

Examples:

My book (Moja książka)

Your nose (Twój nos)

His watch (Jego zegarek)

Her hair (Jej włosy)

Its head (Tego głowa)

Our class (Nasza klasa)

Your books (Wasze książki)

Their parents (Ich rodzice)

 

Zaimki dzierżawcze pochodzą od Osób (zaimków osobowych):

I--->my

You---->your

She---->her

He---->his

It----->its

We---->our

You----->your

They---->their

 

There is/ There are

There is – oznacza „jest”. Używamy „there is” w liczbie pojedynczej, gdy chcemy powiedzieć, że coś znajduje się w pewnym miejscu.

Example:

There is a desk in the classroom.

There is a book in the bag.

There isn’t – oznacza “nie jest”

Example:

There isn’t an egg on the table.

There isn’t a book on the table.

Is there – czy jest

Is there a pencil in the pencil case?

Is there any milk in the fridge?

 

There are- oznacza „są”. Używamy „ there are” w liczbie mnogiej, gdy chcemy powiedzieć, że coś znajduje się w pewnym miejscu.

Example:

There are seven chairs in the classroom.

There are two apples in the fridge.

There aren’t – oznacza „nie są”

 

There aren’t any sugar in the teapot.

There aren’t any apples in the bag.

Are there- czy są

Are there any toys in the living room?

Are there any bananas in the fridge?

 

Children (czildren)- dzieci

Pencil (pensyl)- ołówek

Mice (majs)- myszy

Flower (flałe)- kwiat

 

Vase (wejz)- waza

 

 

Countable (policzalne) and uncountable(niepoliczalne) nouns (rzeczowniki)

Rzeczowniki policzalne (countable nouns) to rzeczowniki, które mają liczbę pojedyńczą i mnogą.

Są to zazwyczaj produkty lub rzeczy, które gołym okiem można policzyć.

W liczbie pojedynczej przed rzeczownikiem policzalnym zawsze stawiamy „a” lub „an”.

„A” piszemy przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej zaczynającym się od spółgłosek (b,c,d,f,g,h,j,k,l,m,n,p,q,r,s,t, v,w, x,v, z).

Examples: a bag, a dog, a table, a room.

W zdaniu używamy z nimi wyrażenia “there is” w liczbie pojedynczej:

Examples:

There is a bag on the table.

There is a kitchen in my house.

 

„An” piszemy przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej zaczynającym się od samogłoski (a,e,i,o,u)

Examples: An apple, an arm, an uncle.

W liczbie mnogiej piszemy przed rzeczownikiem policzalnym nimi liczbę ( bez problemu możemy powiedzieć ile ich jest.)

Examples:

Seven apples, twenty bananas, nine sandwiches.

W liczbie mnogiej używamy z nimi wyrażenia “there are”:

Examples:

There are seven chairs in the classroom.

There are five tables in the living room.

 

Jeśli nie widzimy ile jest rzeczy lub produktów (są zasłonięte i przez to nie możemy ich dokładnie policzyć) używamy some lub any.

Some i any do rzeczowników policzalnych używamy jedynie w liczbie mnogiej.

Some stosujemy do zdań twierdzących.

Examples:

There are some oranges in the bag.

There are rolls in the cupboard.

Any stosujemy do zdań przeczących i pytających

Examples:

Are there any sandwiches in the kitchen?

Are there any books in the classroom?

There aren’t any children in the living room.

 

There aren’t any birds in the zoo.

How much/ how many

How much i how many oznaczają “ile”

How much używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi

Example:

How much cheese is there?

How much chocolate is there?

How much bread is there?

How many używamy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej.

Example:

How many oranges are there?

How many bananas are there?

 

How many eggs are there?

Can

Czasownik “can” oznacza umieć, potrafić. Używamy go też, gdy chcemy o coś poprosić.

Zdania twierdzące

Osoba+ can+ czasownik+ reszta zdania (określenia czasu lub miejsca)

I can walk

You can walk

She can walk

He can walk

It can walk

We can walk

You can walk

They can walk

Zdania przeczące

Osoba + cannot (can plus not)+ czasownik+ reszta zdania (okreslenia szasu lub miejsca)

I cannot walk

You cannot walk

She cannot walk

He cannot walk

It cannot walk

We cannot walk

You cannot walk

They cannot walk

Zazwyczaj nie używa się cannot (forma długa). Częściej używa się formy skrótowej „can’t”.

I can’t walk

You can’t walk

She can’t walk

He can’t walk

It can’t walk

We can’t walk

You can’t walk

They can’t walk

Cannot lub can’t oznacza “nie umie się/nie potrafi się”

Zdania pytające

Can+ osoba+ czasownik +reszta zdania (określenia czasu lub miejsca).

Can stawiane na początku oznacza „Czy umie się/ potrafi się”

Can I walk…………..?

Can you walk………?

Can she walk………?

Can he walk……..?

Can it walk………?

Can we walk……..?

Can you walk………..?

Can they walk………?

Krótkie odpowiedzi.

Zamiast odpowiadać całym zdaniem możemy odpowiedzieć krótką odpowiedzią.

Krótkie odpowiedzi na “tak”

Yes, I can

Yes, you can

Yes, she can

Yes, he can

Yes, it can

Yes, we can

Yes, you can

Yes, they can

 

Krótkie odpowiedzi na “nie”

No, I can’t

No, you can’t

No, she can’t

No, he can’t

No, it can’t

No, we can’t

No, you can’t

 

No, they can’t

Czas present simple

Present simple po polsku znaczy „teraźniejszy prosty”. Jest to czas teraźniejszy. Używa się go, gdy sytuacje się powtarzają (rutyna) np. chodzenie do szkoły, mycie zębów, wstawanie o stałej porze, mieszkanie w określonym miejscu, odrabianie pracy domowej.

Zdania twierdzące

I, you, we, they+ czasownik+ reszta zdania (określenie czasu lub miejsca)

I watch TV.

You watch TV.

We watch TV.

They watch TV.

She, he, it +czasownik+ końcówka+ reszta zdania (określenie czasu lub miejsca)

She watches TV.

He watches TV.

It watches TV.

Końcówki do she, he, it są następujące : ies, es, s.

-ies- używamy, gdy czasownik konczy się na „y”. „Y” zamieniamy na „i” a potem dadajemy „es”.

Study-studies;

- gdy czasownik kończy się na samogłoskę i spółgłoskę np. stay, play to nie zamieniamy „y” na „i” i nie używamy końcówki „ies”. Używamy wtedy końcówki „s”.

Play-plays; stay-stays;

-es- używamy, gdy czasownik kończy się na: „x, ch, sh, ss, o”.

Go- goes; watch-watches; mess- messes;

-s- używamy do pozostałych czasowników.

Eat- eats; listen-listens; get up- gets up; live-lives;

Zdania przeczące

I, you, we, they+ do not+ czasownik +reszta zdania (określenia czasu lub miejsca)

„do not” to forma długa. Stosuje się najczęściej formę skrótową „don’t”

I don’t watch TV.

You don’t watch TV

We don’t watch TV

They don’t watch TV

She, he, it +does not+ czasownik +reszta zdania (okreslenia czasu lub miejsca)

„does not” to forma długa. Stosuje się najczęściej formę skrótową “doesn’t”

She doesn’t watch TV

He doesn’t watch TV

It doesn’t watch TV

Zdania pytające

Do + I, you, we, they+ czasownik+ reszta zdania (określenia czasu lub miejsca)?

Do stawiane na początku oznacza „czy”

Do I watch TV………………?

Do you watch TV………….?

Do we watch TV………..?

Do they watch TV………….?

Does +she, he, it +czasownik +reszta zdania (określenia czasu lub miejsca)?

Does she watch TV………..?

Does he watch TV……….?

Does it watch TV…………?

Krótkie odpowiedzi

Krótkich odpowiedzi na tak

Yes, osoba+ do lub does

Yes, I do

Yes, you, do

Yes, we do

Yes, you do

Yes, they do

 

Yes, she does

Yes, he does

Yes, it does

 

Krótkie odpowiedzi na “nie”

No, osoba +don’t lub doesn’t

No, I don’t

No, you don’t

No, we don’t

No, you don’t

No, they don’t

 

No, she doesn’t

No, he doesn’t

No, it doesn’t

 

Do czasu present simple używamy przysłówków częstotliwości. Przysłówki częstotliwości mówią nam jak często coś się dzieje. Są to wyrazy:

Always (olłejs)- zawsze

Usually (jużuli)- zazwyczaj

Often – często

Sometimes (samtajms)- czasami

Never (newe)- nigdy

Przysłówki częstotliwości stawiamy między osobą a czasownikiem (osoba czasownik przysłówek – skrót OCP)

I never listen to music.

She always watches TV.

They usually do homework.

Do you usually go to school?

Do we sometimes read a book?

I don’t always have breakfast.

He doesn’t play computer games.

Przysłowki częstotliowści stawiamy po czasownikiu „be” (osoba be przysłówek- skrót OBP).

I am always happy.

You are often late.

She is sometimes sad.

He is usually angry.

It is never optimistic.

They are always noisy.

You are often worried.

 

We are usually scared.

Czas present continuous

Czas present continuous po polsku znaczy “teraźniejszy ciągły”. Jest to czas teraźniejszy. Używa się go, w sytuacjach wykonywanych w momencie mówienia (teraz). Zazwyczaj używa się do niego zwrotów: at the moment lub now.

Czasownik „be” w tym czasie present countinuous nie oznacza „być” . „Be” pomaga tworzyć zdania twierdzące, przeczące, pytające i krótkie odpowiedzi.

Czasownik „be” i końcówka „ing” podkreślają, że sytuacje dzieją się „teraz”.

Zdania twierdzące

Osoba+ be+ czasownik+ ing+ reszta zdania( określenia czasu lub miejsca)

I am listening to music.

You are listening to music.

She is listening to music.

He is listening to music.

It is listening to music.

We are listening to music.

You are listening to music.

They are listening to music.

Zdania przeczące

Osoba+ be+ not +czasownik+ ing+ reszta zdania( określenia czasu lub miejsca)

Zazwyczaj używa się form skrótowych czasownika „be” (isn’t/aren’t/’m not)

I ‘m not listening to music.

You aren’t listening to music.

She isn’t listening to music.

He isn’t listening to music.

It isn’t listening to music.

We aren’t listening to music.

You aren’t listening to music.

They aren’t listening to music.

 

Zdania pytające

Be+ Osoba+ czasownik+ ing+ reszta zdania( określenia czasu lub miejsca)?

Am I listening to music?

Are you listening to music?

Is she listening to music?

Is he listening to music?

Is it listening to music?

Are we listening to music?

Are you listening to music?

Are they listening to music?

Krótkie odpowiedzi

Krótkie odpowiedzi na tak

Yes, osoba +be

Yes, I am

Yes, you are

Yes, she is

Yes, it is

Yes, we are

Yes, you are

Yes, they are

Krótkie odpowiedzi na nie

No, osoba+ be+ not

No, I’ m not

No, you aren’t

No, she isn’t

No, he isn’t

No, it isn’t

No, we aren’t

No, you aren’t

No, they aren’t

Tell me more about yourself- Unit 1

Tell – powiedzieć

More (mor)- więcej

About (abałt)- o

Yourself (jorself)- sobie

Naturally (naczurli)- naturalnie

Lots of - mnóstwo

Parent – rodzic

Is/am/ are Scared of (skejrd ow) – bać się

Word (łerd)- słowo

Know (noł)- wiedzieć

Make (mejk)- robić

Ask – pytać

Question (kłeszczyn)- pytanie

 

Only child (onli czajd)- jedynak

The Crystal Ball Mystery: Where is Uncle Gordon?

Mystery (mystery)- tajemnica

Where (łer)- gdzie

Welcome back (łelkam bak)- witam z powrotem ‘

Island (ajlend)- wyspa

Hi (haj)- cześć

Meet (mit)- poznawać/spotykać

Nephew (pefju)- bratanek/bratanica

Niece (nis)- bratanica/siostrzenica

Darling (darlin)- kochanie

I’m happy to meet you (ajm hapi tu mit ju)- miło mi Cię poznać

Wife (łajf)- żona

Nice (najs)- miła/miły

Right now (rajt nał)- teraz

Let’s meet (lets mit)- spotkajmy się

Remember (rimembe)- pamiętać

Must (mast)- musieć

Phone (foułn)- zadzwonić

Stepfather (stepfade)- ojczym

Here (hie)- tutaj

Strange (strejdz)- dziwne

Really (rili)- naprawdę

Answer (anse)- odpowiedź

Please (plis)- proszę

Late (lejt)- poźno

Later (lejte)- później

Somebody (sambadi)- ktoś

Dinner (dine)- kolacja

See (sii)- widzieć

In trouble (in trabl)- w tarapatach

 

Write (łrajt)- pisać

Family

Nephew (nefju)- bratanek/siostrzeniec

Niece (nis)- bratanica/siostrzenica

Stepmother (stepmade)- macocha

Stepfather (stepfade)- ojczym

Only child (onli czajd)- jedynak

Twin (tłyn)- bliźniak

Husband (hasbynd)- mąż

Wife (łajf)- żona

 

Identical (ajdentykol)- jednakowy/identyczny

Live (lyw)- mieszkać

Band – zespół

Tall (tol)- wysoki

Give (giw)- dawać

Garage (garaż)- garaż

Slim (slym)- szczupły

Glasses (glasys)- okulary

Wear (łee)- nosić

Aunt – ciocia

Uncle (ankl)- wujek

When (łen)- kiedy

Visit (wizyt)- odwiedzać

Grandparents- dziadkowie

Clever (klewe)- mądry

Funny (fani)- zabawny

Live with (liw łyt)- mieszkać z

Hard-working bees

Hard-working (hardłorkin)- pracowity

Man – mężczyzna

Photo (foutou)- zdjęcie

Beekeeper (biikipe)- pszczelarz

Beehive (bihajw)- ul

Visit (wizyt)- odwiedzać

Important (importynt)- ważne

Healthy (helfy)- zdrowy

Ill – chory

Angry – zły

Make (mejk)- robić

Honey (hani)- miód

So (souł)- więc

Calm (koom)- spokojny

Patient (pejszynt)- cierpliwy

Want (łont)- chcieć

Scare (skej)- przestraszyć

Stay (stej)- zostać

Other (ade)- inne

Leave (liiw)- zostawić

Collect (kolekt)- zbierać

Flower (flałe)- kwiat

Then (den)- potem

Give (giw)- dawać

Food (fud)- pokarm/jedzenie

Only (onli)- tylko

Queen (kłin)- królowa

Many (meni)- wiele

Circle (serkl)- koło

Show (szoł)- pokazać

Feelings (filingz)- uczucia

Angry (angri)- zły

Bored (bord)- znudzony

Calm (koom)- spokojny

Excited (ekssajtyt)- podekscytowany

Happy (hapi)- szczęśliwy

Sad- smutny

Scared (skejrd)- przestraszony

Worried (łorid)- zmartwiony

Personality (personaliti)- osobowość

Brave (brejw)- odważny

Hard-working (hardłerkin)- pracowity

Late (lejt)- spóźniony

Lazy (lejzi)- leniwy

Nice (najs)- leniwy

Optimistic (optimistik)- optymistyczny

Patient (pejszynt)- cierpliwy

Punctual (pakszuol)- punktualny

Repeat (ripit)- powtarzać

Adjective (adzektyw)- przymiotnik

Complete (komplit)- uzupełnić

Description (deskrypszyn)- opis

Match (macz)- połącz

Sentences (sentensys)- zdania

Together (tugede)- razem

Win (łyn)- wygrać

Hard – ciężki/trudny

Work (łerk)- praca

Why (łaj)- dlaczego

Good at (gud at)- dobry w

Help – pomagać

Get angry – zdenerwować się

Little (lytl)- mały

Very (weri)- bardzo

But (bat)- ale

Theme park (pfim paak)- park rozrywki

Feel (fil)- czuć

 

Adverbs of frequency (adwerbs ow frikłensi)- przysłówki częstotliowści

Underline (anderlajn)- podkreśl

Verb (werb)- czasownik

Tick (tyk)- zaznacz

Correct (korekt)- prawidłowy

Rule (rul)- zasada

Grammar (grama)- gramatyka

Eat (it)- jeść

Ice cream (ajs krim)- lody

Sleep (slip)- spać

Adventure (adwencze)- przygoda

Tell about (tel abałt)- opowiedzieć o

Be late for school – spóźniać się do szkoły

Borrow things- pożyczać rzeczy

Write emails – pisać maile

Go to the cinema – iść do kina

Talking about preferences

Meet (mit)- poznać

Friend (frend)- przyjaciel

Amazing (amejzyn)- niesamowite

Love (low)- kochać

Carrot (karot)- marchewka

Ride (rajd)- jeździć

Get angry (giet angri)– zdenerwować się

Get scared (giet skejrd)- przestraszyć się

Brave (brejw)- odważny

Worried (łorid)- zmartwiony

Idea (ajdia)- pomysł

Science (sajens)- nauka/przyroda

Why don’t you (łaj dont ju)….- Czemu nie…….?

Hate (hejt)- nienawidzić

Draw (drouł)- rysować

Drawing (droułin)- rysunek

Don’t worry (dont łori)- nie obawiaj się

Maybe (mejbi)- może

Know (nouł)- wiedzieć

Use (już)- używać

Use a computer- używać komputera

Make a presentation (mejk a prezenteszyn)- zrobić prezentację

Make a salad (mejk a salad)- zrobić sałatkę

Too (tu)- też

Prefer (prife)- woleć

How about ….?- A moźe…?

Good idea (gud ajdia)- dobry pomysł

Fruit (frut)- owoc

Sugar (szuge)- cukier

Cut (kat)- ciąć/kroić

Cook (kuk)- gotować

Poster (pouste)- plakat

 

Person (persyn)- osoba

Walk (łok)- chodzić

Walk with a dog – spacerować z psem

 

 

What do you like doing? – Co lubisz robić?

Act out (akt aut)- przedstaw

Speak (spik)- mówić

Emphasize (emfazajz)- podkreślać

Different (difrent)- inny

Talk about (tok abałt)- mówić o

Word (łerd)- słowo

Underline (anderlajn)- podkreślać

Describe (diskrajb)- opisać

Appearance (apirens)- wygląd

Dislike (dyslajk)- nie lubić

Turn (tern)- kolej

Take turn (tejk tern)- zmieniać kolej

Read (riid)- czytać

 

Writing time

Dark – ciemny

Tall (tol)- wysoki

Slim (slym)- szczupły

Like/love/hate/

Po wyrażeniach like, love, hate stawimy czasownik z koncówką ing.

Love – kochać; like- lubić; hate- nienawidzić.

Examples:

I like going swimming.

She loves going swimming.

I like watching TV.

He likes watching TV.

They hate listening to music.

It hates listening to music.

W przypadku zdań przeczących i pytających zasada dodowania końcówki ing do czasownika po wyrażeniach like, love, hate również obowiązuje.

Examples:

Przeczenia:

I don’t like making a sandwich.

She doesn’t like making a sandwich.

We don’t love playing basketball.

She doesn’t love playing basketball.

You don’t hate climbing a tree.

He doesn’t hate climbing a tree.

Pytania:

Do you like eating a cake?

Does she like eating a cake?

Do you hate drawing?

Does he hate drawing?

Do I love riding a bike?

Does it like playing with a ball?

How about ……?

Wyrażenie „How about ……?” oznacza “a może”. Używamy go do proponowania. Po “How about…..?” używamy czasownika z końcówką ing:

Examples:

How about going to the cimema?

How about walking with a dog?

How about cooking a soup?

Prefer

Wyrażenie „prefer” oznacza „woleć”. Po „prefer” stawiamy czasownik z końcówką ing.

Examples:

I prefer watching TV.

She prefers listening to music.

They prefer making a sandwich.

W przypadku zdań przeczących i pytających również po „prefer” piszemy czasownik z końcówką ing.

Examples:

Przeczenia:

I don’t prefer staying in a hotel.

He doesn’t prefer watching TV.

Pytania:

Do you prefer watching TV or listening to music?

Does Anna prefer cooking or eating?

 

Why don’t you…..?

Wyrażenie “Why don’t you….?” oznacza „ a czemu nie”. Używamy go do proponowania. Po „Why don’t you…?” używamy czasownika w formie podstawowej (bezokolicznik- bez końcówek).

Examples:

Why don’t you go to the cinema?

Why don’t you walk with a dog?

Why don’t you cook a soup?

What’s your job?- Unit 2

Job- praca

Man- mężczyzna

Travel- podróż

Space (spejs)- przestrzeń kosmiczna/kosmos

At the moment- w tym momencie

Fix (fyks)- naprawiać

But (bat)- ale

Dangerous (dendzerys)- niebezpieczny

Answer (anse)- odpowiedź

Question (kłeszczyn)- pytanie

Get up (gjet ap)- wstawać

Easy (izi)- łatwy

Dictionary (dykszyneri)- słownik

Help – pomagać

Guess (gjes)- zgadywać

Which (łycz)- która

The Crystal Ball Mystery: Is Uncle Gordon a Thief?

Mystery (mystery)- tajemnica

Thief (fif)- złodziej

Let’s go (lets gouł)- chodźmy

Inside (insajd)- w środku

Talk (tok)- mówić

Guard (gard)- stróż/ ochroniarz

Good evening (gud iwnin)- dobry wieczór

How are you?- Jak się masz?

Here (hie)- tutaj

Look for (luk fo)- szukać

Work (łeek)- pracować/praca

Late (lejt)- późno

Office (ofis)- biuro

Close (klouz)- zamknięty

Backpack (bagpak)- plecak

Believe (biliw)- wierzyć

Explorer (iksplore)- odkrywca

Stepmother (stepmade)- macocha

Police office (polis ofise)- policjant

Work for (łerk fo)- pracować dla

Take photos (tejk fotous)- robić zdjęcia

Empty (empti)- pusta

Display case (displej kejs)- gablota

Say (sej)- mówić

Year (jie)- rok

People (pipl)- ludzie

In trouble (in trabl)- w tarapatach

Glow (gloł)- błyszczeć

Van (wan)- mała ciężarówka/ samochód do przewożenia rzeczy

Again (egien)- znów

See (sii)- widzieć

Driver (drajwe)- kierowca

Drive (drajw)- kierować

Tree (tri)- drzewo

Danger (dendze)- niebezpieczeństwo

Jungle (dzangl)- dżungla

Find (fajnd) – znajdować

Story (stouri)- historia

Thing (fingz)- rzeczy

Catch (kacz)- złapać

 

Want (łont)- chcieć

Jobs

Actor (akte)- aktor

Actress (akczres)- aktorka

Chef (szef)- szef kuchni

Cleaner (kline)- sprzątaczka

Computer technician (kompjute technyszyn)- informatyk

Driver (drajwe)- kierowca

Farmer (farme)- rolnik

Firefighter (fajefajte)- strażak

Hairdresser (heedrese)- fryzjer

Musician (mjuzyszyn)- muzyk

Mechanic (mekanik)- mechanic

Nurse (ners)- pielęgniarka

Photographer (foutografe)- fotograf

Police office (polis ofise)- policjant

Shop assistant (szop assystent)- ekspedient w sklepach

Waiter (łejte)- kelner

Waitress (łejtres)- kelnerka

Label (lejbl)- nazywać/ etykietować

Complete (komplit)- uzupełniać

Definitione (defynyszyn)- definicja

Use (już)- używać

Make (mejk)- robić

Catch (kacz)- łapać

Criminal (krymiol)- przestępca

Or – lub

Act (akt)- grać

Play (plej)- sztuka

Work with (łork łyt)- pracować z

Take photos (tejk foutous)- robić zdjęcia

Rule (rul)- zasada

Sentence (sentesns) – zdanie

Read (rid)- czytać

Write (łrajt)- pisać

Circle (serkl)- zakreśl w koło

Garage (garaż)- garaż

Repair (ripe)- naprawiać

Wash (łosz)- myć

Clean (klin)- czyścić

Window (łyndouł)- okno

Spring – wiosna

Teach (ticz)- uczyć

Serve (serw)- podawać

But (bat)- ale

Customer (kastyme)- klient

Tell – powiedzieć

Dish (dysz)- danie

Want (łont)- chcieć

 

Wear a uniform- nosić mundurek

Work with children- pracować z dziećmi

Help people- pomagać ludziom

Drive a car- kierować

Work in a shop- pracować w sklepie

Guess (gjes)- zgadywać

Mime (majm)- naśladować

Action (akszyn)- działanie/ czynność

Rattlesnake catchers

Rattlesnake (ratlsnejk)- grzechotnik

Catcher (kacze)- łowca

Husband (hasbynd)- mąż

Live (lyw)- mieszkać

Unusual (anjużul)- niezwykła

Get into (gjet intu)- dostać się (do środka)

Shop (szop)- sklep

Then (den)- potem

People (pipl)- ludzie

Phone (foun)- dzwonić

Take (tejk)- brać

Wild (łajd)- dzika natura/dziki

Say (sej)- mówić

But (bat)- ale

Dangerous (dendzerys)- niebezpieczny

Other (ade)- inny

Careful (kerful)- ostrożny

Touch (tacz)- dotykać/dotyk

Use (juz)- używać

Tool (tuul)- narzędzie

Special (speszyl)- specjalny/wyjątkowy

Today (tudej)- dzisiaj

Garden- ogród

Brave (brejw)- odważny

Everyone (ewriłan)- wszyscy

Kill – zabijać

Verb (werb)- czasownik

Hear (hie)- słyszeć

Rattle (ratl)- gruchot/grzechotka

Deaf (def)- głuchy

Door (dor)- drzwi

Close (klouz)- zamykać

Classroom (klasrum)- klasa

Oven (owen)- piekarnik

Hot – gorący

Because (bikoz)- ponieważ

Adjectives

Boring – nudny

Creative (krijejtyw)- twórczy

Dangerous (dendzerys)- niebezpieczny

Dirty (derti)- brudny

Easy (izi)- łatwy

Hard- trudny

Interesting (intrestin)- interesujący

Scary (skjeri)- straszny

Tiring (tajrin)- męczący

Calm (kam)- spokojny

Patient (pejszynt)- cierpliwy

Bad – zły

Good- dobry

 

Comperative (komperatyw)- stopień wyższy

Bracket (braket)- nawias

Adjective (adzektyw)- przymiotnik

Mark –ocena

Play chess (plej czes)- grać w szachy

Little (lytl)- mały

Very (weri)- bardzo

Lazy (lejzi)- nudny

Skateboarding (skjetbordin)- jazda na deskorolce

Comparisons (porównania)- comparative (stopień wyższy)

Stopień wyższy (comparative) używamy do porównania. Porównujemy ze sobą dwie rzeczy, osoby, stany.

Dzięki stopniu wyższemu możemy zaznaczyć, że jedna rzecz/osoba/stan jest lepsza od drugiej rzeczy/osoby/stanu.

Wzór zdania w stopniu wyższym:

Osoba 1(stan,rzecz) + czasownik(np. be) + przymiotnik w stopniu wyższym + than (niż) + Osoba 2 (stan, rzecz).

Examples:

Kasia is taller than Kamil.

Annia is nicer than Filip.

Tomek is more creative than Romek.

Examples in a sentence (przykłady w zdaniu)

Igor is more boring than Ela.

Reading a book is better than listening to music.

Not doing homework is worse than being late.

 

Przymiotniki krótkie (short adjectives)

Przymiotniki krótkie składają się z 1 lub 2 sylab (zazwyczaj do 5 liter). Do nich wystarczy dodać końcówkę er, aby stworzyć stopień wyższy.

Examples:

Hard- harder

Calm- calmer

Nice- nicer

Examples in a sentence (przykłady w zdaniu)

Maths is harder than Polish.

A cat is calmer than a dog.

My mother is nicer than my father.

Przymiotniki krótkie 1 lub 2 sylaby (zazwyczaj do 5 liter), które kończą się na y . Z powodu trudności z wymową i zapisem „y” zamieniamy na „i” a następnie dodajemy końcówkę „er”.

Examples:

Busy- busier

Noisy- noisier

Easy- easier

Examples in a sentence (przykłady w zdaniu)

My mum is busier than my dad.

Warsaw is busier than Krakow.

History is easier than English.

W przypadku przymiotników krótkich (1 lub 2 sylaby i zazwyczaj do 5 liter), które kończą się na 1 samogłoskę i 1 spółgłoskę należy spółgłoskę napisać jeszcze raz a następnie dodać końcówkę „er”.

Examples:

Big-bigger

Fit-fitter

Fat- fatter

Examples in a sentence (przykłady w zdaniu)

An elephant is bigger than a lion.

A hippo is fatter than a tiger.

A monkey is fitter than a bear.

Przymiotniki długie (long adjectives)

Przymiotniki długie zazwyczaj składają się z 2, 3 lub więcej sylab (zazwyczaj od 6 liter) i do nich nie dodaje się końcówek. Przed przymiotnikami długimi (2,3 i więcej sylab) stawiamy słowo „more”, które po polsku oznacza „bardziej”.

Examples:

Dangerous- more dangerous.

Interesting- more interesting.

worried- more worried .

Examples in a sentence (przykłady w zdaniu:)

Being a firefighter is more dangerous than being a nurse.

Being a photographer is more interesting than being a teacher.

Ania is more worried than Zuzia.

Przymiotniki nieregularne (irregular adjectives)

Przymiotniki nieregularne to przymiotniki, które w stopniu wyższym zmieniają zupełnie formę. W stopniu wyższym piszemy nowe słowo. Nie dodajemy końcówek i nie piszemy „more” przed przymiotnikiem.

Examples:

Bad (zły) – worse (gorszy)

Good (dobry)- better (lepszy)

Far (daleki)-further (dalszy)

Examples in a sentence (przykłady w zdaniu):

Berlin is further than Lublin.

An apple is better than a chocolate.

Being a waitress is worse than being a doctor.

What do you want to be?

Want (łont)- chcieć

Know (noł)- wiedzieć

Be good at (bi gud at)- być dobrym w

Enjoy (indzoj)- lubić/znajdować przyjemność w czymś

Maybe (mejbi)- może

Say (sej)- mówić

Real (riil)- prawdziwa

Girl (gerl)- dziewczyna

Work (łerk)- pracować

Hard – trudna

Tiring (tajerin)- męcząca

Patient (pejszynt)- cierpliwy

Hard-working (hardłorkin)- pracowity

Grow up (groł ap)- dorastać

Let me help you (let mi help ju)- pozwól mi Ci pomóc

Think (fink)- myśleć

Food (fud)- jedzenie

Tasty (tejsti)- smaczny

Idea (ajdia)- pomysł

So (souł)- więc

Would you like to be ……? – Czy chciałbyś zosta慅…….?

Travel (trawel)- podróżować

Anything (enifin)- cokolwiek

Visit (wizyt)- odwiedzać

New (nju)- nowy

Place (plejs)- miejsce

Meet (mit)- poznać

Teacher (ticze)- nauczyciel

Subject (sabdzekt)- temat/przedmiot

Explorer (iksplore)- odkrywca

World (łorld)- świat

Gap – luka

Write (łrajt)- pisać

Who (hu)- kto

Phrase book

What do you want to be? – kim chcesz zostać?

I want to be …………

What are you good at ?- W czym jesteś dobry?

I am good at………….

What do you enjoy/like/love?- Co sprawia Ci przyjemność/lubisz/kochasz?

I enjoy/live/love + czasownik +ing .

What do you hate doing?- Co nienawidzisz robić?

I hate + czasownik+ ing.

Stopień równy

Stopień równy używamy, gdy chcemy powiedzieć, że 2 rzeczy/osoby/stany są takie same lub nie są takie same. Do stopnia równego używamy As……..as, co po polsku oznacza „takie jak”.

Wzór zdania:

Osoba 1 (stan/rzecz) +czasownik (zazwyczaj be) + as + przymiotnik+ as + Osoba 2 (stan/rzecz).

Examples :

Annia is as smart as Tomek.

Being a teacher is as interesting as being a student.

Being a cook is not as creative as being a painter.

 

Science (sajens)- przyroda/nauka

Footballer (futbole)- piłkarz

Sentence (sentens)- zdanie

Find (fajnd)- odnaleźć

Surfing the internet – serfować po internecine

Young (jang)- młody

Sound (sałd)- dźwięk

Miss (mys)- brakować

Grow up (grouł ap)- dorastać

When (łen)- kiedy

Like (lajk)- jak

Very (weri)- bardzo

Different (dyfrent)- inny

Place (plejs)- miejsce

Wait (łejt)- czekać

Take a photo (tejk a foutou)- zrobić zdjęcie

Yet (jet)- jeszcze

Creative (krijejtiw)- twórczy

But (bat)- ale

 

Writing time

What do you want to be? – Kim chcesz zostać?

I want to be …………….(zawód).

What is this job like?- Jak jest ta praca?

This job is …………..(przymiotniki opisujące zawody).

What do you like about this job?- Co lubisz w tej pracy?

I like ……………….

This job is …………..(przymiotniki opisujące zawody/stopień równy lub wyższy).

What do you like doing?- Co lubisz robić?

I like ……………

 

How does it taste?- Unit 3

Taste (tejst)- smak

How (hal)- jak

Fruit (frut)- owoce

Vegetables (wedztebls)- warzywa

Cabbage (kabydz)- kapusta

Papaya (papaja)- papaja

Pepper (pepe)- pieprz

Pineapple (pajnapl)- ananas

Spring onion (sprin onjon)- dymka

Strawberries (strołberis)- truskawki

Tomato (tomejtou)- pomidor

Watermelon (wotemeloun)- arbuz

Hot- gorący

Sweet (słit)- słodki

Juicy (dzjusi)- soczysty

Crunchy (kranczi)- chrupki/ chrupiący

Dish (dysz)- danie

Ingredient (ingrideint)- składnik

Need (niid)- potrzebować

Glass of (glas ow)- szklanka (czegoś)

Spoon of (spun ow)- łyżka (czegoś)

Salt –sól

Potato (polejtou)- ziemniak

Use for (juz fo)- użyć do

Important (importynt)- ważny

Healthy (helfi)- zdrowy

Beautiful (bjutifyl)- piękny

Different (dyfrent)- inny/różny

Size (sajz)- rozmiar

Shape (szejp)- kształt

 

The Crystal Ball Mystery: Bill gets hungry

Danger (dendze)- niebezpieczeństwo

Trap (traap)- pułapka/zasadzka

Everywhere (ewriłe)- wszędzie

Be careful (bi kerful)- uważaj

What’s happening (łots hapenin)- Co się dzieje?

Really (rili)- na prawdę

Thank goodness (fenk gudnes)- Dzięki Bogu

Hungry (hangri)- głodny

Let’s eat (lets it)- zjedzmy (coś)

Something (samfin)- coś

Backpack (bakpak)- plecak

Reach (riicz)- dosięgnąć

Coconut (kokoułnat)- kokos

Thirsty (fersti)- spragniony

Drink (drynk)- pić

Great (grejt)- świetny

Delicious (delyszys)- pyszne

Put –kłaść

Let’s put – włóżmy/połóżmy

Men – mężczyźni

Think (fynk)- myśleć

Shop (szop)- sklep

Shopping (szopin)- zakupy

Food

Cabbage (kabydz)- kapusta

Cereal (sirijol)- płatki

Cherry (czeri)- wiśnia

Cottage cheese (kotydz cziz)- twarożek

Cream (krim)- śmietanka

Lettuce (letys)- sałata

Meat (miit)- mięso

Pasta – makaron

Pear (peee)- gruszka

Pepper (pepe)- pieprz

Pineapple (pajnapl)- ananas

Plum (plam)- śliwka

Sausage (sosydz)- kiełbasa

Spinach (spynydz)- szpinak

Watermelon (motemelen)- arbuz

 

Picture (pikcze)- zdjęcie

Complete (komplit)- uzupełnij

Word (łerd)- słowo

Which (łicz)- które

Meanig (minin)- znaczenie

Dictionary (dikszyneri)- słownik

Write (łrajt)- pisać

Countable (kantbl)- policzalne

Uncountable (ankatbl)- niepoliczalne

Next to (neks tu)- obok

Noun (naułn)- rzeczownik

Exercise (eksersajs )- ćwiczenie

Rule (rul)- zasada

Circle (serkl)- zakreśl w koło

Correct (korekt)- właściwe

Tree (trii)- drzewo

Help with (hel płyt)- pomóc w

Time (tajm)- czas

Gap- luka

Fridge (frydz)- lodówka

Yoghurt (jogyt)- jogurt

Smoothie (smuti)- koktajl owocowy

Draw (droł)- rysować

Tell – powiedzieć

Speak (spik)- mówić

 

Countable and uncountable nouns (reczowniki policzalne i niepoliczalne)

DO RZECZOWNIKÓW POLICZALNYCH I NIEPOLICZALNYCH UŻYWAMY A LOT OF

A lot of oznacza „wiele” i używamy go w zdaniach twierdzących.

Examples: (policzalne)

I have got a lot of friends.

There are a lot of bananas on the tree.

There are a lot of tomatoes in the fridge.

Examples: (niepoliczalne)

I have got a lot of sugar in my tea.

There is a lot of cream on the cake.

There is a lot of milk in the fridge.

 

Countable nouns (rzeczowniki policzalne)

Do rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej, gdy nie wiemy ile jest rzeczy lub produktów to używamy słowa „many”, które oznacza „wiele, dużo”.

Słowa „many” używamy do zdań przeczących i pytających.

 

Examples:

Have they got many friends?

Are there many tomatoes in the fridge?

There aren’t many bananas on the tree.

There aren’t many people at school.

Uncountable nouns (rzeczowniki niepoliczalne)

Do rzeczowników niepoliczalnych (mają jedynie liczbę pojedyncza), używamy słowa „much”, które oznacza „wiele, dużo”.

Słowa „much” używamy do zdań przeczących i pytających.

Examples:

Have you got much sugar in your tea?

Is there much milk in the fridge?

There isn’t much cream on the cake.

There isn’t much pasta in the soup.

How taste works

Taste (tejst)- smak

Taste buds (tejst bads)- kubki smakowe

Food (fud)- jedzenie

Horrible (horibl)- okropny

Sweet (słyt)- słodki

Crisps (krysps)- czypsy

Salty (salti)- słony

Because (bikoz)- ponieważ

Tounge (tong)- język

Stick out (stik ałt)- wystawiać/wysuwać

Mirror (mire)- lustro

Bump (bamp)- guzek/gula

All over (ol ołwe)- całego

Send – wysyłać

Message (mesydz)- wiadomość

Brain (brejn)- mózg

Tell – mówić

If – jeśli

Sour – kwaśny

Bitter (bite)- gorzki

Get- dostać

Help from – pomoc od

Smell- węch/ zapach

Use (juz)- używać

Something (samfin)- coś

Real (riil)- prawdziwy

So (souł)- więc

Next time (nekst tajm)- następnym razem

Eat (iit)- jeść

Hold – trzymać/przytrzymać

Happen (hapyn)- stać się

What happens…?- Co się dzieje….?

 

Match (macz)- połącz

Extra (ekstra)- dodatkowy

Title (tajttl)- tytuł

How (hał)- jak

Work (łerk)- pracować

Why (łaj)- dlaczego

Complete (komplit)- uzupełniać

Sentence (sentens)- zdanie

 

Vocabulary (słownictwo)

Bitter (bite)- gorzki

Salty (salti)- słony

Sour – gorzki

Spicy (spajsi)- ostry

Sweet (słiit)- słodki

Crunchy (kranczi)- chrupiący

Fresh (fresz)- świeży

Healthy (helfi)- zdrowy

Juicy (dzjusi)- soczysty

Natural (naczurol)- naturalny

Awful (oful)- okropny

Delicious (delyszys)- pyszny

Disgusting (disgastin)- ohydny

 

Tasty (tejsti)- smaczny

Would like (to)

Would like (to) oznacza chciałbym/chciałabym/ chciałbyś/chciałabyś. Would like (to) zazwyczaj używamy, gdy chcemy coś zaproponować.

Po would like(to) stawiamy czasownik lub rzeczownik. Czasownik stawiamy, gdy proponujemy komuś jakąś czynność i wtedy musi być „to”.

Examples:

I would like to have a cup of tea.

She would like to have a drink and a salad.

They would like to eat at McDonalds.

Po „would like” stawiamy rzeczownik, gdy proponujemy rzecz np. napój, jedzenie. Wtedy nie ma „to”.

Examples:

They would like a cold drink.

He would like a coffe.

Eating in and out

Some other time (sam ade tajm)- innym razem

Later (lejte)- później

Go shopping (gouł szopin)- iść na zakupy

In the evening (in de iwnin)- wieczorem

Visit (wizit)- odwiedzać

Anything else (anifin els)- coś innego

Free time (fri tajm)- czas wolny

Spend – wydawać/spędzać

Next (nekst)- następny

Parents – rodzice

Go to the cinema (gouł tu de sinema)- iść do kina

Yummy (jami)- pyszne

Spicy (spajsi)- ostry

Delicious (deliszys)- pyszne

Would you like some (łud ju lajk som)?- czy chciałbyś troche?

What’s for lunch (łots fo lancz)?- Co jest na lancz?

 

Today (tudej)- dziś

Here you are (hir ju a)- proszę

With (łyt)- z

Just a little (dzast a lytyl)- odrobinę

How much are they (hał macz a dej)?- ile kosztują?

Sure (szur)- pewnie

Can you lend me some money (kan ju lend mi som mani)?- czy pożyczysz mi trochę pieniędzy?

Each (icz)- każdy

Go for (gouł fo)- iść na

Which flavour would you like? (łicz flejwe łud ju lajk)- jak chciałbyś smak?

Flavour (flejwe)- smak

Can I have ? (kana j haw)- czy mogę dostać?

 

Correct (korekt)- prawidłowy

Put – ułożyć

Order – kolejność

Check (czek)- sprawdzić

Match (macz)- połącz

Sentences (sentensys)- zdania

Fruit-flavoured (frut flewerd)- o smaku owoców

Very (weri)- bardzo

Hungry (hangri)- głodny

Have money on me (haw mani on mi)- mieć przy sobie pieniądze

Guests (gjests)- goście

 

Phrase (frejz)- fraza

Act out (akt aut)- przedstawić/zagrać

Underline (anderlajn)- podkreślić

Verb (werb)- czasownik

Circle (serkl)- zakreśl w koło

Time expression (tajm ikspreszyn)- określenie czasu

Choose (czuz)- wybierać

True (tru)- prawdziwe

 

Answer (anse)- odpowiedź

Complete (komplit)- uzupełnić

Rule (rul)- zasada

Question (kłeszczyn)- pytanie

Use (juz)- użyć

Idea (ajdia)- pomysł

Tick (tik)- zaznacz

Hear (hir)- usłyszeć

Repeat (ripit)- powtarzać

Read (rid)- czytać

Write (łrajt)- pisać

Missing (misin)- brakujące

Meet (mit)- spotkać/poznać

Live (lyw)- mieszkać

Leave (liiw)- opuszczać

Work (łork)- pracować

Tomorrow (tumarroł)- jutro

Today (tudej)- dziś

Present countinuous

 

Czasu present countinuous używamy mówiąc o czynnościach, które wykonujemy w danym momencie (teraz) i mówiąc o planach. (Patrz wyżej – opis „Present countinuous”.

Writing time

Dear (dir)- drogi

How are you? (hał a ju)- co u Ciebie?

I’m fine, thank you (ajm fajn, fenk ju)- dziękuję, dobrze

Because (bikoz)- ponieważ

Go to birthday party (gouł tu de bertdej partii)- iść na przyjęcie urodzinowe

Try (traj)- próbować

Italian- włoski

Town (tajn)- miasto

This time (dys tajm)- tym razem

Favourite (fejwryt)- ulubiony

Excited (ikscajtet)- podekscytowany

When (łen)- kiedy

Write back soon (łrajt bak sun)- odpisz szybko

Who (hu)- kto

What (łot)- co

Eat (it)- jeść

Meet (mit)- spotkać/poznać

 

Who is the email to?- do kogo jest email?

What are you doing?- co robisz?

Who are you meeting?- z kim się spotkasz?

What would you like to eat?- co chciałbyś zjeść?

 

 

Unit 4 Let’s go shopping

People (pipl)- ludzie

Clothes (klouts)- ubrania

Market – rynek/targ

Jerusalem (dzeruzalem)- Jerozolima

Colourful (kolorful)- kolorowy

Place (plejs)- miejsce

Goods (guds)- dobra

Country (kantri)- kraj

 

See (si)- wiedzieć

Photo (foutou)- zdjęcie

Which (łicz)- który

Children (czildren)- dzieci

Wear (łer)- nosić

Skirt (skert)- spódnica

Gloves (glows)- rękawice

Blouse (bluz)- bluzka

shirt (szert)- koszula

t-shirt (tiszert)- koszulka

sweatshirt (słetszert)- bluza

socks (soks)- skarpetki

scarf (skarf)- szal

jeans (dzins)- jeans

 

boots (buts)- buty

The crystal ball mystery: at the shopping centre

The bad man – zły człowiek

Shop (szop)- sklep

Shopping centre (szopin sente)- centrum handlowym

Into (intu)- w

Clothes shop (klouts szop)- sklep z ubraniami

Want (łont)- chcieć

Buy (baj)- kupić

Sunglasses (sanglasys)- okulary przeciwsłoneczne

Anyone (aniłan)- ktokolwiek

See (si)- widzieć

Clever (klewe)- mądry

Dressed up (drest ap)- przebrany

Chemist’s (kemists)- apteka

Medicine (medisyn)- leki

Bandages (bandażys)- bandaże

In cash (in kasz)- gotówką

By card (baj kard)- kartą

Mean (min)- znaczy

Find out (fajnd aout)- dowiedzieć się

Follow (foloł)- podążać za / śledzić

Let’s look (lets luk)- zobaczmy

Terrible (terybl)- okropny

It’s not far from here (its not fa from hie)- nie jest daleko stąd

Let’s run (lets ran)- pobiegnijmy

Take a taxi (tejk a taksi)- wziąć taksówkę

Way (łej)- sposób

Possible (posybl)- możliwy

Get there (gjet de)- dostać się tam

Vocabulary

Shoe shop (szu szop)- sklep z butami

Shoes (szuz)- buty

Boots (buts)- buty

Sandals – sandały

Trainers (trejners)- adidasy/buty sportowe

 

Chemist’s (kemists)-apteka

Medicine (medisyn)- leki

Plasters – plastry

Bandages (bandażys)- bandaże

 

Clothes shop (klouts szop)- sklep z ubraniami/odzieżowy

Hat – czapka/kapelusz

Scarf (skarf)- szal

Sunglasses (sanglasys)- okulary przeciwsłoneczne

Gloves (glows)- rękawice

 

Supermarket – supermarket

Fruit (frut)- owoce

Vegetables (wedztybols)- warzywa

Cream (krim)- śmietana

Cereal (sirial)- płatki

 

Bookshop (bukszop)- księgarnia

Book (buk)- księgarnia

Pen – długopis

Notebook (noutbuk)- zeszyt

Calendar (kalenda)- kalendarz

 

Butcher’s (baczers)- sklep mięsny

Sausages (sosydzys)- kiełbaski

Meat (miit)- mięso

Chicken (cziken)- kurczak

 

Newsagent’s (njusejdzents)- kiosk z prasą

Magazines (magaizns)- magazyny

Newspapers (njuspejpers)- gazety

Sweets (słits)- słodycze

 

Florist’s – kwiaciarnia

Plants – rośliny

 

Flowers (flałers)- kwiaty

Superlatives – stopień najwyższy przymiotników

Stopień najwyższy (superlatives) używamy do porównania. Porównujemy ze sobą dwie rzeczy, osoby, stany.

Dzięki stopniu wyższemu możemy zaznaczyć, że jedna rzecz/osoba/stan jest lepsza od drugiej rzeczy/osoby/stanu.

Wzór zdania w stopniu wyższym:

Osoba (stan,rzecz) + czasownik(np. be) + the+ przymiotnik w stopniu najwyższym+ rzeczownik + okolicznik miejsca (in +miejsce)

Examples:

Kasia is tallest person in class.

Annia is nicest girl in school.

Tomek is the most creative student in class VI.

Przymiotniki krótkie (short adjectives)

Przymiotniki krótkie składają się z 1 lub 2 sylab (zazwyczaj do 5 liter). Do nich wystarczy dodać końcówkę est, aby stworzyć stopień najwyższy.

Examples:

Hard- the hardest

Calm- the calmest

Nice- the nicest

Examples in a sentence (przykłady w zdaniu)

Maths is the hardest subject in school.

A cat is the calmest animal.

My mother is nicest person in my family.

Przymiotniki krótkie 1 lub 2 sylaby (zazwyczaj do 5 liter), które kończą się na y . Z powodu trudności z wymową i zapisem „y” zamieniamy na „i” a następnie dodajemy końcówkę „er”.

Examples:

Busy- the busiest

Noisy- the noisiest

Easy- the easiest

Examples in a sentence (przykłady w zdaniu)

My mum is the busiest person in my family.

Warsaw is the noisiest city in Poland.

History is the easiest subject in school.

W przypadku przymiotników krótkich (1 lub 2 sylaby i zazwyczaj do 5 liter), które kończą się na 1 samogłoskę i 1 spółgłoskę należy spółgłoskę napisać jeszcze raz a następnie dodać końcówkę „est”.

Examples:

Big-the biggest

Fit- the fittest

Fat- the fattest

Examples in a sentence (przykłady w zdaniu)

An elephant is the biggest animal in zoo.

A hippo is fattest animal in zoo.

 

A monkey is the fittest animal in Africa.

Przymiotniki długie (long adjectives)

Przymiotniki długie zazwyczaj składają się z 2, 3 lub więcej sylab (zazwyczaj od 6 liter) i do nich nie dodaje się końcówek. Przed przymiotnikami długimi (2,3 i więcej sylab) stawiamy słowo „the most”, które po polsku oznacza „najbardziej”.

Examples:

Dangerous- the most dangerous.

Interesting- the most interesting.

worried- the most worried .

Examples in a sentence (przykłady w zdaniu:)

Being a firefighter is the most dangerous job.

Being a photographer is the most interesting job.

Ania is the most worried person in class.

Przymiotniki nieregularne (irregular adjectives)

Przymiotniki nieregularne to przymiotniki, które w stopniu najwyższym zmieniają zupełnie formę. W stopniu najwyższym piszemy nowe słowo. Nie dodajemy końcówek i nie piszemy „most” przed przymiotnikiem.

Examples:

Bad (zły) – the worst (najgorszy)

Good (dobry)- the best (najlepszy)

Far (daleki)-furthest (najdalszy)

Examples in a sentence (przykłady w zdaniu):

Berlin is furthest city.

An apple is the best fruit.

Being a waitress is the worst job.

“In” ze stopniem najwyższym przymiotnika

Z przymiotnikami w stopniu najwyższym używamy in, gdy mówimy o miejscu

Example:

Kasia Kowalska is the most famous singer in the world. In the world ( w świecie to okolicznik miejsca)

English is the hardest subject in my school. In my school ( w szkole to okolicznik miejsca)

“Of” ze stopniem najwyższym przymiotnika

 

Z przymiotnikami w stopniu najwyższym używamy of, gdy mówimy o grupie ludzi lub rzeczy.

Example:

Ania is the smartest of all my friends. (of all my friends – to grupa z pośród, której wybieramy Anię)

Piotr is the cleverest student of all the children. (of all the children- to grupa z pośród, której wybieramy Piotra)

Read (rid)- czytać

All (ol)- wszystkie

Try on(traj on)- przymierzać

Shop (szop)- sklep

Strawberry (trołberi)- truskawka

Ice cream (ajs krim)- lód

Ugly (agli)- brzydki

Player (pleje)- gracz

Basketball (basketbol)- koszykówka

Man – mężczyzna

Bee (bi)- pszczoła

Hate (hejt)- nienawidzić

Think (fink)- myśleć

City (siti)- miasto

Bad – zły

Delicious (delyszys)- pyszny

Dish (dysz)- danie

Town (tałn)- miasteczko

Beach (bicz)- plaża

Region (ridzjon)- region

A lot of (a lot ow)- wiele

Children (czildren)- dzieci

Say (sej)- mówić

World (łorld)- świat

 

School uniform

Uniform (juniform)- mundurek

Wear (łee)- nosić

Children (czildren)- dzieci

Country (kantri)- kraj

Different (dyfrent)- inny/różny

Styles (stajls)- style

Tie (taj)- krawat

Others (aders)- inne

Wait for (łejt fo)- czekać na

Day (dej)- dzień

Sleeves (sliws)- rękawy

Because (bikoz)- ponieważ

Gold – złoto

Think (fynk)- myśleć

Clothing (kloutin)- ubranie/ubiór

Type (tajp)-typ

Say (sej)- mówić

Nice (najs)- miły/ładny

Hate (hejt)- nienawidzić

Awful (oful)- okropny

Thing (fiin)- rzecz

Vocabulary

Blouse (blaus)- bluza

Dress – sukienka

Hat- czapka

Jacket (dzaket)- kurtka

Jeans (dzins)- jeans

Parka – kurtka z kapturem

Raincoat (rejnkoułt)- płaszcz przeciwdeszczowy

Coat (koułt)- płaszcz

Scarf (skarf)- szal

Shirt (szert)- koszula

Shoes (szuz)- buty

Skirt (skert)- spódnica

Suit (sjut)- garnitur

Sweater (słete)- sweter

Sweatshirt (słetszert)- bluza

Tie (taj)- krawat

Trousers (trałzers)- spodnie

 

Daughter (dote)- córka

Nice (najs)- miły/ładny

Person – osoba

Art. – plastyka

Parka – kurtka z kapturem

Buy (baj)- kupić

Clothes (klouts)- ubrania

Shop (szop)- sklep

Colourful (koloful)- kolorowy

Say (sej)- mówić

Fast – szybko

Bookshelves (bukszelws)- polka

Boring – nudny

Think (fink)- myśleć

Firefighter (fajefajte)- strażak

Job- praca

Dangerous (dendzerys)- niebezpieczny

Tall (tol)- wysoki

Birthday (bertdej)- urodziny

Wear (łe)- nosić

 

Work (werk)- pracować

Find (fajnd)- znaleźć

Someone (samłan)- ktoś

Guess (gjes)- zgadnąć

Describe (diskrajb)- opisywać

 

Today (tudej)- dziś

Going shopping

Can I help you? – w czym mogę pomóc

Look for (luk fo)- szukać

Smart – elegancka

New (nju)- nowa

What size are you (łot sajz a ju)?- jaki masz rozmiar?

Size (sajz)- rozmiar

Small (smol)- mały (S)

Medium (midjum)- sredni (M)

Large (lardz)- duży (L)

How about (hał abałt)…..?- a może…..?

Lovely (lowli)- urocza

Can I try it on? (kana j traj dys on)?- czy mogę przymierzyć?

Changing room (czendzin rum)- przymierzalnia

Over there (ołwe de)- tam

Extra (ekstra)- dodatkowy

Extra small (ekstra smol)- bardzo mały

Here you are (hie ju a)- proszę

Fit – pasować

It fits me fine (it fits mi fajn)- jest w sam raz

Good choice (gud czojs)- dobry wybór

Dear (dir)- mój drogi/moja droga

Excuse me (iksjus mi)- przepraszam

Buy (baj)- kupić

Can you show me….? (kan ju szoł mi)- czy możesz mi pokazać ….?

Of course (ow kors)- oczywiście

How much is it ? (hał macz is it)- ile to kosztuje?

Pound (pałd)- funt

In the sale (in de sejl)- wyprzedaż

News (njus)- wiadomość

Great news (grejt njus)- świetna wiadomość

Mouse (małs)- mysz komputerowa

In cash (in kasz)- gotówka

Change (czendz)- reszta

 

Customer (kastyme)- klient

Replace (riplejs)- zamień

Own (ołn)- własny

Word (łord)- słowo

 

Shopping expressions

Can I help you?- w czym mogę pomóc?

Yes, I’m looking for a smart new dress- tak, szukam nowej eleganckiej sukienki

Excuse me. I’d like to buy the newest computer game- Przepraszam. Chciałbym kupić najnowszą grę komputerową

 

What size are you?- jaki masz rozmiar?

I’m a seize (extra) small/medium/(extra) large- Mam rozmiar (bardzo) mały/średni/ (bardzo) duży

Can I try it on- Czy mogę przymierzyć (rzecz w liczbie pojedynczej)?

Can I try them on- Czy mogę przymierzyć (rzecz w liczbie mnogiej)?

 

How much is it (hał macz is it)- ile to kosztuje?

How much are they (hał macz a dej)- ile one kosztują?

It’s L 15- 15 funtów

 

It’s in the sale – jest na wyprzedaży

Are you paying in cash/by card? – czy płacisz gotówką/kartą?

Here’s L 15- proszę 15 funtów (przy płaceniu)

 

Here’s your change – proszę reszta (przy płaceniu)

 

How much- asking about price

How much (hał macz)- ile?

Price (prajs)- cena

Euro € (juro)- euro

Pound L (pałnd)- funt

How much is it (hał macz is it)- ile to kosztuje?

Do pytania “how much is it?” używamy odpowiedzi “It’s + cena”

How much are they (hał macz a dej)- ile one kosztują?

Do pytania “how much are they?” używamy odpowiedzi “they’re + cena”

 

Writing time

Clothes (klołts)- ubrania

Photo (foutou)- zdjęcie

Favourite (fejwryt)- ulubiony

Wear (łe)- nosić

Scarf (scarf)- szal

Cool (kul)- świetny

Really (rili)- naprawdę

Great (grejt)- świetnie

Sound (sałnd)- dźwięk

Shore (szor)- brzeg

Sea (sii)- morze

Cash (kasz)- gotówka

Skateboard (skejtbord)- deskorolka

News (njus)- wiadomość

Cash (kasz)- gotówka

 

Unit 5 Keeping healthy

Healthy (helfi)- zdrowy

Little (litl)- mały

Skin – skóra

Soft – delikatny

Tickle (tikl)- łaskotać

Good for (gud fo)- dobre dla

 

Do sports – uprawiać sport

Fruit (frut)- owoce

Vegetables (wedztebls)- warzywa

Dictionary (dikszyneri)- słownik

The crystal ball mystery: the legend is true

Mystery (mystery)- tajemnica

True (tru)- prawda/prawdziwy

It’s good to see you (its gud tu si ju)- dobrze Cię widzieć

Very (weri)- bardzo

Dangerous (dendzyrys)- niebezpieczny

Bad men- źli ludzie

Want (łont)- chcą

Clever (klewe)- mądry

Now (nał)- teraz

Know (noł)- wiedzieć

Jungle (dzangl)- dzungla

Shopping centre (szopin sente)- dom handlowy

Show (szoł)- pokazać

Where (łe)- gdzie

Ill – chory

Trick (tryk)- sztuczka

Stomach ache (stomyk ejcz)- ból brzucha

Lie (laj)- kłamstwo

Hide (hajd)- schować się

Call (kol)- zadzwonić

Hurt (hert)- boleć

Again (egien)- znów

Headache (hedejcz)- ból głowy

Get a headache – mieć ból głowy

Terrible (terybol)- straszny

Call the police (kol de polis)- zadzwonić na policję

Van (wan)- mała ciężarówka

Let’s look (lets luk)- popatrzmy

Idea (ajdia)- pomysł

Raft down –

Rapid – szybka

Waterfall (łotefol)- wodospad

River (riwe)- rzeka

Before (bifo)–przed

Want (łont)- chcieć

Surname (sernejm)- nazwisko

 

Vocabulary

What’s the matter (łots de mate)?- Co się dzieje?

I don’t feel well (aj don’t fil łel)- źle się czuję

 

Symptoms

I’ve got – ja ma (być chorym na)

Headache (hedejcz)- ból głowy

Stomach ache (stomyk ejcz)- ból brzucha

Earache (irejcz)- ból ucha

Toothache (tuutajcz)- ból zęba

Sore throat (sor trout)- ból gardła

Temperature (temprecze)- temperature

Runny nose (rani nous)- katar

 

Illnesses

Illnesses (ilnesys)- choroby

I think you’ve got …… - myślę, że masz (chorujesz na)

A cold (a kold)- przeziębienie

The flu (de flu)- grypa

Food poisoning (fud pojzonin)- zatrucie jedzeniem

An ear infection (an ir infekszyn)- infekcja ucha

 

Remedies

Remedies (remedies)- lekarstwo

You need (ju nid)- potrzebujesz

A painkiller (a pejn kile)- lek przeciwbólowy

A lot of sleep ( lot ow slip)- dużo snu

Some mint tea (som mint tii)- herbata miętowa

Some vitamins (som wajtamins)- witaminy

Some eye/ear drops (soma j/ ir drops)- krople do oka/uszu

Some syrup (som syrap)- syrop

 

Some pills (som pils)- tabletki

Past simple of „be”

Zdania twierdzące

Osoba +was/were +rzeczownik +reszta zdania

I, you, we,you, they + were + rzeczownik+ reszta zdania

She, he, it + was+ rzeczownik + reszta zdania

 

I was

You were

She was

He was

It was

They were

You were

We were

Zdania przeczące

Osoba +wasn’t/weren’t +rzeczownik +reszta zdania

I, you, we,you, they + weren’t + rzeczownik+ reszta zdania

She, he, it + wasn’t+ rzeczownik + reszta zdania

 

I wasn’t

You weren’t

She wasn’t

He wasn’t

It wasn’t

They weren’t

You weren’t

We weren’t

Zdania pytające

was/were+ Osoba +rzeczownik +reszta zdania ?

were + I, you, we,you, they +rzeczownik+ reszta zdania ?

was+ She, he, it + rzeczownik + reszta zdania ?

 

was I…………..?

were You……………?

was She………………….?

was He………………….?

was It…………………..?

were They………………….?

were You……………?

were We……………..?

Krótkie odpowiedzi

Yes, Osoba was/were .

Yes, She, he, it +was

Yes, I, you, we, they +were

 

No, Osoba wasn’t/weren’t.

No, She, he, it +wasn’t

No, I, you, we, they + weren’t

 

 

There were/there was

There was/ There were

There was – oznacza „było”. Używamy „there was” w liczbie pojedynczej, gdy chcemy powiedzieć, że coś znajdowało się w pewnym miejscu.

Example:

There was a desk in the classroom.

There was a book in the bag.

There wasn’t– oznacza “nie było”

Example:

There wasn’t an egg on the table.

There wasn’t a book on the table.

Was there – czy było

Was there a pencil in the pencil case?

Was there any milk in the fridge?

 

There were- oznacza „były”. Używamy „ there were” w liczbie mnogiej, gdy chcemy powiedzieć, że jakieś rzeczy znajdują się w pewnym miejscu.

Example:

There were seven chairs in the classroom.

There were two apples in the fridge.

There weren’t – oznacza „nie są”

 

There weren’t any sugar in the teapot.

There weren’t any apples in the bag.

Were there- czy są

Were there any toys in the living room?

 

Were there any bananas in the fridge?

Time expression – używamy zazwyczaj na końcu zdania

Last – ostatni

Last + night, week, month, year,

I was twenty last year.

She was angry last night.

He was at school last week.

It was happy last month.

 

Ago - temu

Three hours, days, weeks, months, years + ago

We were scared three hours ago.

They were friends seven days ago.

You were a student eight weeks ago.

 

At the doctor’s

Young (jang)- młody

Man – mężczyzna

What’s the matter (łots de mate)?- co się stało?

Back pain (bak pejn)- ból pleców

Headache (hedejcz)- ból głowy

Get a headache (gjet a hedejcz)- mięć ból głowy

Computer screen (kompjute skrin)- ekran komputera

For a long time (fo a long tajm)- na długi czas

Do homework (du homłerk)- robić pracę domową

Well (łel)- więc

Mustn’t- nie można/ nie wolno

Too many/too much (tu meni/tu macz)- za wiele

Spend- wydawać/spędzać

Hour (ałe)- godzina

It’s bad for your eyes (its bad fo jo ajr)- złe dla twoich oczu

Must (mast)- musisz

Do exercises (du eksersajsys)- ćwiczyć

Open a window (oupen a łyndouł)- otworzyć okno

Is it serious? (iz it sirjus)?- czy to poważne?

 

Don’t worry (dont łori)- nie martw się

Are you ok? (a ju ołkej)- wszystko w porządku?

I’ve got a terrible toothache – mam okropny ból zęba

Let me see ( let mi si)- zobaczmy

Open your mouth (open jo maut)- otwórz buzię

Oh, dear (oł dir)- o jej

This afternoon (dys aftenun)- tego popołudnia

Take a painkiller (tejk a pejnkile)- weź środek przeciwbólowy

Here you are – proszę

Drink – pić

Eat (it)- jeść

Anything (anifyn)- cokolwiek

Hot – gorący

Cold- zimny

Pain (pejn)- ból

Get worse (gjet łors)- pogorszyć się

Sore throat (so trout)- ból gardła

Cough (kof)- kaszel

Runny nose (rani nouz)- katar

Think (fynk)- myśleć

Also (olsou)- też

Really (rili)- bardzo

Outside (outsajd)- na zewnątrz

Stay (stej)- zostać

Call (kol)- dzwonić

Prescription for (preskrypszyn fo)- recepta na

Give a prescription (giw a preskrypszyn)- dać/ wypisać receptę

Throat (trout)- gardło

That’s fine (dats fajn)- w porządku

Take a medicine (tejk a medysyn)- brać leki

Must/ mustn’t

Must oznacza musisz. Must używamy do obowiązków i nakazów.

Osoba + must+ czasownik + rzeczownik + reszta zdania

 

You must go to a doctor.

She must go to bed.

He must take a medicine.

I must eat fruit.

 

 

Mustn’t oznacza nie wolno/ nie możesz. Must używamy do zakazów

Osoba + mustn’t+ czasownik + rzeczownik + reszta zdania

 

They mustn’t drink cold tea.

We mustn’t talk in class.

I mustn’t be angry.

You mustn’t give food to animals.

 

 

 

Advice (adwajs)- rada

Piece of advice (pi sow adwajs)- rada (jest to rzeczownik niepoliczalny)

Healthy (helfi)- zdrowy

Life (lajf)- życie

Fat- gruby

Vet (wet)- weterynarz

Walk (łok)- chodzić

Every day (ewri dej)- cały dzień

Sweets (słits)- słodycze

Breakfast (brekfyst)- śniadanie

Dinner (dyne)- obiad/kolacja

Poor (poo)- biedny

 

Letter (lete)- litera

Together (tugede)- razem

Make a sound (mejk a saund)- tworzyć dźwięk

Laugh (laf) – śmiech

Cough (kof)- kaszel

Infection (infekszyn)- infekcja

 

Writing time

 

Dear (dir)- drogi

Feel ill ( fil il)- źle się czuć/ czuć się chorym

Earache (irejcz)- ból ucha

Flu – grypa

Get well soon (gjet łel sun)- wyzdrowiej szybko

Ill (il)- chory

Illness (ilnes)- choroba

Answer (anse)- odpowiedź

Question (kłeszczyn)- pytanie

 

What is the matter with you?- Co się z Tobą dzieję?

What are your symptoms? – Jaki są symptomy?

What is your illness?- Na co chorujesz?

What is the doctor’s advice? – co radzi/zaleca lekarz?

What you must and mustn’t do?- Co możesz a co nie możesz robić?

 

Unit 6 That’s entertainment

Entertainment (entetejment)- rozrywka

Boys (bojs)- chłopcy

Drums (rams)- bębny

Learn (lern)- uczyć się

Beat (bit)- wybijanie/ uderzenie

Made of (mejd ow)- zrobione z

Wood (łud)- drewno

Skin – skóra

First (ferst)- pierwszy

A long time ago (a long tajm agouł)- dawno temu

 

Drums (drams)- bębny

Collecting badges (kolektin badzys)- zbieranie odznak/ znaczków

Computer games (kompjute gejm)- gry komputerowe

Horse-riding (hors rajdin)- jazda konno

Adventure film (adwencze film)- film przygodowy

Cartoon (kartuun)- kreskówka

Rock (rok)- kamień/skała/ muzyka rockowa

Telent show (talent szoł)- program poszukujący osób utalentowanych

Classical (klasykol)- klasyczny

Rap – rap

Riding a bike (rajdin a bajk)- jeździć rowerem

Comedy (komedii)- komedia

Guitar (gita)- gitara

Board game (bord gejm)- gra planszowa

Cinema (sinema)- kino

Theatre (tijate)- teatr

Tell – powiedzieć

Favourite (fejwryt)- ulubiony

Type of (tajp ow)- rodzaj

 

The Crystal Ball Mystery: We aren’t thieves

Mystery (mystery)- tajemnica

Thieves (fifs)- złodzieje

Children (czildren)- dzieci

Bad- zły

Men – mężczyźni

Want (łont)- chcieć

Move (muw)- przenieść/ ruszyć

Must (mast)- musieć

Believe (biliw)- wierzyć

Tell – mówić

Lies (lajs)- kłamstwa

Stepmother (stepmade)- macocha

Thank goodness (fenk gudnes)- dzięki Bogu

Worried (łorid)- zmartwiony

In trouble (in trabul)- w tarapatach

Police station (polis stejszyn)- posterunek policji

Find (fajd)- znaleźć

But (bat)- ale

Here (hir)- tutaj

Look for (luk fo)- szukać czegoś

Kidnap – porwać

Follow (foloł)- podążąć za/ śledzić

Raft down (raft dałn)- spływać tratwą

Rapid – szybki

River (riwe)- rzeka

Fly (flaj)- latać

Know (noł)- wiedzieć

See (si)- widzieć

Movie (mówi)- film

All (ol)- wszystko

Do magic (du madzik)- czarować

Van (wan)- mała ciężarówka

Safe (sejf)- bezpieczny

Plane (plejn)- samolot

 

Vocabulary
act – grać

Collect (kolekt)- zbierać

Cook (kuk)- gotować

Dance (dens)- tańczyć

Listen (lysyn)- słuchać

Paint (pejnt)- malować

Play (plej)- grać

Travel (trawyl)- podróżować

Visit (wizyt)- odwiedzać

Walk (łok)- chodzić

Watch (łocz)- oglądać

Work (łerk)- pracować

Open (oupen)- otwierać

Tidy (tajdi)- sprzątać

Smile (smajl)- uśmiechać się

Change (czendz)- zmieniać

Want (łont)- chcieć

Believe (biliw)- wierzyć

Cry (kraj)- płakać

Prefer (prife)- woleć

Study (stadi)- uczyć się

Move (muw)- ruszać się

Kidnap – porwać

Try (traj)- próbować

 

 

Act in a play – grać w sztuce

Collect comic books- zbierać komiksy

Cook a soup – gotować zupę

Play cards- grać w karty

Dance the tango- tańczyć tango

Listen to rock music- słuchać muzyki rockowej

Paint a picture – malować obraz

work in the garden – pracować w ogrodzie

Travel around the world- podróżować po świecie

Visit a museum- odwiedzić muzeum

Walk in a forest- spacerować po lesie

Watch films- oglądać filmy

 

Listen and speak

Speak (spik)- mówić

Young (jang)- młody

Want (łont)- chcieć

Poster (poste)- plakat

Famous (fejmys)- sławny

Exciting (iksajtin)- ekscytujący

Place (plejs)- miejsce

Unusual (anjużul)- niezwykły

Dish (dysz)- danie

Picture (pikcze)- zdjęcie

Building (bildin)- budynek

People (pipl)- ludzie

Girl (gerl)- dziewczynka

Live (liw)- mieszkać

Country (kantri)- kraj

Garden – ogród

Around (araund)- wokoło

Forest – las

Flower (flałe)- kwiat

 

Who was Walt Disney

Answer (anse)- odpowiedź

Dream (drim)- sen

Famous (fejmys)- sławny

All over the world (ol ołwe de łerld)- na całym świecie

Receive (risiw)- otrzymać

Characters (karakters)- bohaterowie

Duck (dak)- kaczka/ kaczor

Birth (bert)- narodziny

Early (erli)- wczesny

Life (lajf)- życie

Was born (łos born)- urodził się

Poor (po)- biedny

Paint (pejnt)- malować

Picture (pikcze)- zdjęcie

Really (rili)- naprawdę

Earn (ern)- zarabiać

Money (mani)- pieniądze

Sell – sprzedawać

Make (mejk)- tworzyć/robić

First (ferst)- pierwsza

Company (kompani)- firma

When (łen)- kiedy

Move (muw)- ruszać się/ przeprowadzić się

Create (krijejt)- tworzyć

Snow White (snoł łajt)- Królewna Śnieżka

Dwarf (dłourf)- krasnolud

Later (lejte)- póżniej

Cinderella (sindirela)- Kopciuszek

Amusement (amjuzment)- rozrywka

Adults (odolts)- dorośli

Love (low)- kochać

Soon (sun)- wkrótce

Visitor (wizytors)- odwiedzający

Come (kom)- przyjść

Draw (droł)- rysować

France (frans)- Francja

Japan (dzapan)- Japonia

Country (kantri)- kraj

Decide (disajd)- decydować

Because (bikoz)- ponieważ

Person – osoba

Or- lub

Something (somfin)- coś

Very much (weri macz)- bardzo

Think about (fink abałt)- myśleć o

Made of (mejd ow)- zrobione z

Place (plejs)- miejsce

Where (łe)- gdzie

Missing (misin)- brakujące

Write (łrajt)- pisać

Read (rid)- czytać

Definition (defynyszyn)- definicja

 

Vocabulary : Television

Verbs (werbs)- czasowniki

Be on - być w (telewizji)

Turn on (tern on)- włączyć

Turn off (tern ow)- wyłączyć

Watch (łocz)- ogladać

 

Programmes

Documentary (dokjumentari)- document

The news (de njuz)- wiadomości

Quiz show (kłiz szoł)- teleturniej

Talent show (talent szoł)- program poszukujący osób utalentowanych

Soap opera (doup opera)- opera mydlana

 

Films

Adventure film (adwencze film)- film przygodowy

Cartoon (kartun)- kreskówka

Comedy (komedi)- komedia

Drama (dzrama)- dramat

Horror film (horre film)- horror

Musical (mjuzykol)- mjuzikal

Science fiction (sajens fikszyn)- fantastyka naukowa

Science fiction film – film fantastyczno-naukowy

 

Bored – znudzony

Inform about – informować o

Scared (skjerd)- przestraszony

Last night (last najt)- ostatniej nocy

Laugh (laf)- śmiać się

 

Follow (foloł)- podążąć

Thief (fif)- złodziej

Tidy (tajdi)- podążąć

 

Hobbies and intersts

Hi (haj)- cześć

How are you (hał a ju)?- jak się masz?

A bit – trochę

Finish (fynysz)- zakończyć

\hour (ałyr)- godzina

Ago (gaouł)- temu

Excited (iksajtyt)- podekscytowany

Sledge (sledz)- sanki

Sledging (sledzin)- sankarstwo

Love (low)- kochać

Cool (kul)- świetnie

What happened to ….? (lot hapynd to)- co się stało z…….?

Little (lytl)- mały

Now (nał)- teraz

See (si)- widzieć

New (nju)- nowy

Of course (ow kors)- oczywiście

How about ……..? (hał abaułt)- a może……?

Lots of (lots ow)- mnóstwo

Idea (ajdia)- pomysł

That’s a good idea – to dobry pomysł

Rest – odpoczywać

Before (bifo)- przed

Because (bikoz)- ponieważ

I agree (aj agrii)- zgadzam się

Must (mast)- muszę

That’s great (dats grejt)- to świetnie

Tired (tajerd)- zmęczony

Why don’t we …………? – Czemu nie …….?

Tomorrow (tumarroł)- jutro

A better idea (a bete ajdia)- lepszy pomysł

Come (kom)- przyjść

I think so (aj fink sou)- tak myślę

Well (łel)- więc

See you later (si ju lejte)- do zobaczenia później

Past simple

Czas past simple to czas przeszły. Używamy go do czynności zakończonych. Podajemy dokładnie kiedy lub gdzie czynności się zakończyły. Określenia czasu past simple zazwyczaj stawiamy na końcu zdania.

 

Zdania twierdzące

Czasowniki w czasie past simple dzielą się na czasowniki regularne i nieregularne.

 

Osoba + czasownik regularny +ed + rzeczownik + reszta zdania

Examples:

I played football yesterday.

She watched TV two days ago.

They listened to music last Friday.

He studied English in 1999.

 

Osoba + czasownik nieregularny (tabelka)+ reczownik + reszta zdania

Examples:

You saw a movie last month. (see-saw)

We bought a sweater on Saturday. (buy-bought)

He went to school four hours ago. (go-went)

 

Zdania przeczące

W ZDANIACH PRZECZĄCYCH NIE MA PODZIAŁU NA CZASOWNIKI REGULARNE I NIEREGULARNE

 

Osoba+ didn’t + czasownik +rzeczownik +reszta zdania

Examples:

You didn’t see a movie last month.

We didn’t buy a sweater on Saturday.

He didn’t go to school four hours ago.

I didn’t play football yesterday.

She didn’t watch TV two days ago.

They didn’t listen to music last Friday.

He didn’t study English in 1999.

Zdania pytające

W ZDANIACH PYTAJĄCYCH NIE MA PODZIAŁU NA CZASOWNIKI REGULARNE I NIEREGULARNE

Did + Osoba + czasownik + rzeczownik+ reszta zdania?

 

Did you see a movie last month?

Did you buy a sweater on Saturday?

Did he go to school four hours ago?

Did you play football yesterday?

Did she watch TV two days ago?

Did they listen to music last Friday?

Did he study English in 1999?

Krótkie odpowiedzi

Yes, osoba did

No, osoba didn’t

Examples:

Yes, I did.

Yes, you did.

Yes, she did.

Yes, we did.

Examples:

No, I didn’t.

No, you didn’t.

No, she didn’t.

No, we didn’t.

 

Communication

How about ……..(hał abaułt)?- a może………..?

Evening (iwnin)- wieczór

That’s not a good idea – to zły pomysł

Tired (tajerd)- zmęczony

I think so (aj fink sou)- tak myślę

Why don’t ..............(łaj dont ju)?- czemu nie………?

I think it’s a good idea- myślę, że to dobry pomysł

Turn off (tern ow)- wyłączyć

Outside (autsajd)- na zewnątrz

Of course (ow kors)- oczywiście

Last night (last najt)- ostatniej nocy

Funny (fani)- zabawny

Come (kom)- choć

Singer (singe)- piosenkarz

Boring (borin)- nudny

Never mind (newe majnd)- nie ważne

I agree (aj agrii)- zgadzam się

I prefer (aj prife)- wolę

 

Hope (hołp)- nadzieja

Cute (kjut)- słodki

Hop – skakać

Cut (kat)- ciąć

Hate (hejt)- nienawidzieć

Tune (tjun)- melodia

Late (lejt)- późno

 

Writing time

Review (riwju)- recenzja

Correct (korekt)- właściwy/poprawny

Order (ode)- kolejność

Enjoy (indzoj)- lubieć

Story (stori)- historyjka

Beutiful (bjutiful)- piękna

Princess (prinses)- księżniczka

Save (sejw)- uratować

Want (łont)- chcieć

Marry (mari)- ożenić się/wyjść za mąż

Handsome (hansom)- przystojny

Prince (prins)- książe

Character (karakte)- bohater

Great (grejt)- świetny

Friend (frend)- przyjaciel

Donkey (donki)- osioł

Joke (dzołk)- żart

Idea (ajdia)- pomysł

Title (tajtl)- tytuł

Kind (kajnd)- rodzaj

 

Unit 7 Meet the challenge

Meet the challenge (mit de czalendz)- sprostać wyzwaniu

Challenge (czalendz)- wyzwanie

Oar (ooo)- wiosło

Rafting boat (raftin bołt)- tratwa do spływu

Life jacket (lajf dzakiet)- kamizelka ratunkowa

River (rywe)- rzeka

Rocks (roks)- kamienie

Rafting (raftin)- spływ kajakowy/tratwą

Difficult (dyfikult)- trudny

Fast – szybki

Use (juz)- używać

Control (kontrol)- kontrolować

Direction (dajrekzyn)- kierunek

Dangerous (dendzyrys)- niebezpieczny

Have to (haw tu)- musieć

Wear (łe)- nosić

Helmet – kask

Take the challenge (tej de czalendz)- podjąć wyzwanie

 

The Crystal ball mystery: You are under arrest

You are under arrest (ju a ande arrest)- jesteś/jesteście aresztowani

Rapid – szybki

River (rywe)- rzeka

Waterfall (łotefol)- wodospad

rafting boat (rafin bołt)- tratwa

but (bat)- ale

river bank (riwe bank)- brzeg rzeki

get out of (gjet aut ow)- wyjść z

anywhere (aniłe)- gdziekolwiek

path (paf)- ścieżka

lead (lid)- prowadzić

cave (kejw)- jaskinia

behind (bihajnd)- za

find (fajnd)- znaleźć

tell – powiedzieć

where (łe)- gdzie

somebody (sambadi)- ktoś

suprise (suprajs)- niespodzianka/zaskoczyć

strange (strejndz)- dziwne

letter (lete)- litera

rock (rok)- kamień

 

fall (fol)- upaść

see (si)- widzieć

swim (swym)- pływać

fly (flaj)- latać

find (fajnd)- znaleźć

leave (liw)- zostawić

hear (hir)- słuchać

get (gjet)- dostać

buy (baj)- kupić

catch (kacz)- złapać

do (du)- robić

drink (drink)- pić

eat (it)- jeść

feel (fil)- czuć

go (gouł)- iść

have (haw)- mieć

make (mejk)- robić

read (rid)- czytać

take (tejk)- brać

 

for birthday (fo bertdej)- na urodziny

a lot of (a lot ow)- wiele

too much of it (tu macz ow it)- za dużo

stomachache (stomykejcz)- ból brzucha

chemist’s (kemists)- apteka

medicine (medysyn)- lekarstwo

pills (pyls)- tabletki

mint (mynt)- miętowy

tea (tii)- herbata

 

have fun (haw fan)- dobrze się bawić

well (łel)- więc

a bit (a byt)- trochę

scared (skjerd)- przestraszony

river (rywe)- rzeka

say (sej)- mówić

cool (kul)- świetnie

careful (kerful)- ostrożnie

fortunately (forczunetli)- na szczęście

because (bikoz)- ponieważ

get angry (gjet angri)- zezłościć się

Rock climbing

Rock climbing (rok klajbin)- wspinaczka skałkowa

Dangerous (dendzyrys)- niebezpieczny

Men – mężczyźni

Women (łomen)- kobiety

Enjoy (indzoj)- lubić/sprawiać przyjemność

Must (mast)- musisz

Fit – wysportowany/ w dobrej formie

Clim (klajmb)- wspinać się

Climber (klajmbe)- wspinacz

Work out (łerk aut)- ćwiczyć

Get fit (gjet fit)- być w dobrej formie

Love (low)- kochać

Take up (tejk ap)- podjąć się

Only (onli)- tylko

Join (dzojn)- przyłączyć się

First (ferst)- pierwszy

Indoors (indors)- w środku

Climbing wall (klajmbin łol)- ścianka do wspinaczki

But (bat)- ale

When (łen)- kiedy

Outdoors (outdoors)- na zewnątrz

Butterflies (bateflajs)- motyle

Stomach (stomyk)- brzuch

Hour (ałyr)- godzina

Finish (fynysz)- skończyć

Fell over (fel ołwe)- upaść

Moon (mun)- księżyc

Top –szczyt

Take part (tejk part)- brać udział

Every (ewri)- każdy

Equipment (ekłypment)- sprzęt

Strong – silny

Rope (roup)- lina

Harness (harness)- uprząż

Shoes (szuz)- buty

Wear (łe)- nosić

Work at (łerk at)- pracować w

Second (sekynd)- drugi

Year (jee)- rok

Teach (tich)- uczyć

Kid – dzicko

How (hał)- jak

Whale (łejl)- wieloryb

Have a whale of time – mile spędzać czas/dobrze się bawić

Have butterflies in your stomach – mieć motylki w brzuchu (być zdenerowanym/podekscytowanym)

Feelover the moon- być szczęśliwym

 

how often (hał often)- jak często

who (hu)- kto

famous (fejmys)- sławny

tall (tol)- wysoki

real (riil)- prawdziwy

 

challenge (czalendz)- wyzwanie

Vocabulary – sport expressions

Work out (łerk aut)- ćwiczyć

Take up (tejk ap)- zająć się/podjąć się

Take part in (tejk part in)- brać udział

Have a whale of time – mile spędzać czas/dobrze się bawić

Have butterflies in your stomach – mieć motylki w brzuchu (być zdenerowanym/podekscytowanym)

Feel over the moon- być szczęśliwym

 

Cardinal numbers (liczby porządkowe)

1st – pierwszy – first

2nd – drugi- second

3rd – trzeci- third

4th- czwarty- fourth

5th – piąty- fifth

6th – szósty- sixth

7 th – siódmy- seventh

8 th- ósmy- eighth

9 th- dziewiąty- nineth

10 th- dziesiąty- tenth

11 th- jedenasty- eleventh

12 th – dwunasty- twelfth

13 th – trzynasty- thirteenth

14 th- czternasty- fourtheenth

15 th- pietnasty- fifteenth

16 th- szesnasty- sixteenth

17 th- siedemnasty- seventeenth

18 th – osiemnasty- eighteenth

19 th – dziewietnasty- nineteenth

20 th- dwudziesty- twentieth

21 st- dwudziesty pierwszy- twenty-first

22 nd- dwudziesty drugi- twenty-second

23 rd- dwudziesty trzeci- twenty-third

24 th- dwudziesty czwarty- twenty-fourth

25 th- dwudziesty piąty- twenty-fifth

26 th – dwudziesty szósty- twenty-sixth

27 th- dwudziesty siódmy- twenty-seventh

28 th – dwudziesty ósmy- twenty-eighth

29 th- dwudziesty dziewiąty- twenty-nineth

30 th- trzydziesty- thirtieth

31 st- trzydziesty pierwszy- thirty-first

32 nd- trzydziesty drugi- thirty-second

33 rd- trzydziesty trzeci- thirty- third

Something (somfin)- coś

Lot of (lot ow)- wiele

Have a great time (haw a grejt tajm)- świetni się bawić/ mile spędzać czas

Finisz line (finysz lajn)- meta

Win (łin)- wygrać

Member (membe)- członek

Get (gjet)- dostać

Don’t forget (dont forgjet)- nie zapomnij

Competition (kompetyszyn)- turniej/zawody

Join (dzojn)- przyłączyć się

 

 

Wh- question

PYTANIA OTWARTE

What (łot)- co

Where (łe)- gdzie

When (łen)- kiedy

Who (hu)- kto

Why (łaj)- dlaczego

 

Yesterday (jesterdej)- wczoraj

Coach (kołcz)- trener

Take up (tej kap)- podjąć się

Work up (łerk ap)- ćwiczyć

Hard – ciężko

Last month (last mont)- w ostatnim miesiącu

Harness (harnes)- uprząż

 

Sea (si)- morze

Sail (sejl)- żeglować

Some time ago (som tajm agouł)- pewien czas temu

 

Sports rules

Rule (rul)- zasada/reguła

Well (łel)- dobrze

Fun (fan)- zabawa

Easy (izi)- łatwy

Mountains (małtyns)- góry

Careful (kerful)- ostrożny

Fast – szybki

Work out (łerk aut)- ćwiczyć

Have to (haw tu)- musieć

Stay (stej)- zostać

Slope (sloup)- stok

Stay away (stej ołej)- trzymać się zdala od

Closed (klouzd)- zamknięte

Area (erja)- okolica

 

Safety (sejfti)- bezieczeństwo

Safety gear (sejfti gie)- sprzęt bezpieczeństwa

Helmet – kask

Knee pads (ni pads)- nakkolaniki

Need (nid)- potrzebować

Warm (łorm)- ciepło

Clothes (klots)- ubrania

Board (bord)- deska

Of course (ow kors)- oczywiście

Want (łont)- chcieć

Champion (czempion)- mistrz

Took part (tuk part)- brać udział

Have butterflies in my stomach – be nervous/ excited

Before (bifo)- przed

Competition (kompetyszyn)- turniej/zawody

Win (łyn)- wygrać

Next time (nekst tajm)- następnym razem

Think (fynk)- myśleć

Train (trejn)- trenować

Outdoors ( autdors)- na zewnątrz

Weather (łede)- pogoda

Indoors (indors)- wewnątrz

Sports hall (sports hol)- hala sportowa

Net – siatka

Keep (kip)- utrzymać

Bounce (bauns)- skakać/podskakiwać

Hit – uderzyć

Other (ade)- inny

Player (pleje)- gracz

 

Kick (kik)- kopnąć

Throw (troł)- rzucić

Catch (kacz)- złapać

Ambition (ambyszyn)- ambicja

On the court (on de kort)- na korcie

 

Vocabulary: extreme sports

Parachuting (paraszutin)- spadochroniarstwo

Plane (plejn)- samolot

Boat (bołt)- łódz

Harness (hares)- uprząż

Helmet – kask

 

Windsurfing (łindserfin)- windsurfing

Board (bord)- deska

Snow (snoł)- śnieg

Sail (seil)- żagiel

Wind (łynd)- wiatr

 

Water-skiing (łote skiin)- jazda na nartach wodnych

Lake (lejk)- jezioro

Mountain (mauntyn)- góra

Rope (roup)- lina

Skis – narty

 

Snowboarding (snoułbordnin)- snowboard

Horse (hors)- koń

Go-karting (gouł kartin)- gokart

Race track (rejs trak)- tor wyścigowy

Kart – gokart

Show jumping (szoł dzampin)- skoki przez przeszkody

 

Writing time

Score (skoo)- zdobyć gola/punkt

Team (tim)- drużyna

Have to (haw tu)- musieć

Rule (rul)- zasada

Gear (gir)- sprzęt

Need (nid)- patrzeć

How often (hał often)- jak często

Unit 8 Have a nice trip!

Have a nice trip (haw a najs trip)- miłej podróży

Trip – podróż

Eiffel Tower (ajfol tałe)- Wieża Eiffla

Statue of Liberty (stejczu ow liberti)- Statua Wolności

Brandenburg Gate (brandenberg gejt)- Brama Brandenburska

 

Get a meal (gjet a mil)- zjeść posiłek

Watch a film (łocz a film)- oglądać film

Listen to the radio (lysyn tu de rejdio)- posłuchaj radia

Comfortable (komftybl)- wygodny

Expensive (ikspensiw)- drogi

Noisy ( nojsi)- głośny

Scary (skjeri)- straszny

Fast – szybki

Exciting (iksajtin)- ekscytujący

 

Wonder (łonde)- cud

Ancient (enszynt)- starożytny

Exist (ikzyst)- istnieć

Still (styl)- nadal

Today (tudej)- dziś

Visit (wyzyt)- odwiedzać

Desert (dezert)- pustynia

Way (łej)- droga

Travel (trawel)- podróżować/podróż

 

Camel (kamel)- wielbłąd

The Crystal Ball Mystery: What’s in the box?

Rock (rok)- kamień

Strange (strendz)- dziwny

Letter (lete)- list

Push (pusz)- pchać

Well done (łel dan)- brawo

I wonder (aj łonde)- zastanawiam się

What’s this? (łots dys)- co to?

Oh my goodness (oł maj gudnes)- o mój Borze

Must (mast)- musieć

Take (tejk)- brać

What’s happening ?(łots hapenin)- co się dzieje?

I don’t know (aj dont noł)- nie wiem

Get to (gjet tu)- dostać się do

Treasure (treże)- skarb

Happen (hapen)- stawać się

Blow (bloł)- dmuchać

Surprise (suprajs)- niespodzianka

Arrive (arajw)- przybyć

By car (baj ka)- samochodem

Plane (plejn)- samolot

Adventure (adwencze)- przygoda

Horn – róg

By magic (baj madzik)- magią

Episode (episoud)- odcinek

Story (stori)- historia

Because (bikoz)- ponieważ

Opposite (opozyt)- naprzeciw

Vocabulary: Means of transport

Boat (bołt)- łódka

Lorry (lori)- ciężarówka

Tram – tramwaj

Bus (bas)- autobus

Motorbike (motobajk)- motocykl

Underground (andegraund)- metro

Car (ka)- samochód

Coach (kołcz)- autokar

Ferry (feri)- prom

Plane (plejn)-samolot

Van (wan)- mała ciężarówka

Train (trejn)- pociąg

 

Travel by (trawel baj)- podróżować (środek transportu)

Hate (hejt)- nienawidzieć

Comfortable (komftybl)- wygodne

Feel sick (fil sik)- źle się czuć

Have a rest – odpocząć

Get stuck (gjet stak)- utknąć

Traffic jam (trafik dzam)- korek drogowy

Slow (sloł)- wolny

Dangerous (dendzyrys)- niebiezpieczny

Tiring (tajrin)- męczący

Not feel well (not fil łel)- źle się czuć

Be scared (bi skerd)- być przestraszonym

Boring (borin)- nudny

 

Vocabulary

Travel by – podróżować (środkiem transportu)

Go by - podróżować (środkiem transportu)

Go on foot (gouł on fut)- iść pieszo

Catch (kacz)- złapać

Miss – przegapić/spóźnić się

Get in – wsiąść (do środka)

Get in a car

Get on – wsiąść

Get on a bus

Get on a tram

Get on a train

Get on a plane

Get on a boat

Get on the underground

Get out of – wyjść

Get out of a car

Get off – wyjść

Get off a bus

Get off a tram

Get off a train

Get off a plane

Get off a boat

Get off the underground

 

Late (lejt)- późno

Off we go (of wi gouł)- odjeżdzamy

Find (fajnd)- odnaleźć

Seat (siit)- miejsce/siedzenie

On the way (on de łej)- po drodze

Airport (epoot)- lotnisko

Help with (hel płyt)- pomóc w

Passengers (pasendzers)- pasarzerowie

Leave in (liw)- opuszczać/ wyjeżdżać za

Cool (kul)- świetnie

 

The Grand Canyon

Travel around (trawel araund)- podróżować dookoła

Visit (wizyt)- odwiedzać

Grand – wielki

Wait (łejt)- czekać

Seven natural wonders (sewen naczural łonders)- Siedem Cudów Świata

Deep (diip)- głęboki

Valley (wali)- dolina

River (rywe)- rzeka

Long (lon) – długi

Place (plejs)- miejsce

View (wju)- widok

From the top (from de top)- z góry

Amazing (amejzin)- niesamowity

Glass – szkło

Bridge (brydz)- most

Called (kold)- nazywać się

Bottom of (bottom)- na dole

Under (ande)- pod

Visitor (wyzyto)- odwiedzający

Hiking (hajkin)- wędrować pieszo

Explore (iksplo)- odrywać/eksplorować

Go down (gouł dałn)- schodzić

Go rafting (gouł raftin)- rafting/spływ tratwą

Must (mast)- musi

Be careful (bi kerful)- ostrożnie

Dangerous (dendzyrys)- niebezpieczny

Because (bikoz)- ponieważ

Sun (san)- słońce

Shade (szejd)- cień

Have to (haw tu)- musi

Take (tejk)- brać

Bottle of (botol ow)- butelka

 

Vocabulary: Things to do on holiday

Go hiking (gouł hajkin)– piesze wędrówki

Have a picnic (haw a piknik)– mieć piknik

See a show (si a szoł)- obejrzeć pokaz/przedstawienie

Go to a funfair (gouł tu a fanfee)- iść do wesołeko miasteczka

Visit a museum (wyzyt a mjuzium)- odwiedzić muzeum

Visit a galery (wyzyt a galeri)-odwiedzić galerię

See an art exhibition (si an art egzybyszyn)- zobaczyć wystawę sztuki

Ride on a an open-top bus (rajd on an oupen top bas) - jechać w autobusie turystycznym

Eat out in a restaurant (it aut in a restrant)- jeść w restauracji

Go window shopping (gouł łynouł szopin)- przeglądanie wystaw sklepowych

Walk around a park (łok aroaund a paak)- chodzić po parku

 

Be going to

Zwrot be going to odnosi się do przyszłości. Dokładnie oznacza „zamierzam” i używamy zwrotu, gdy zamierzamy coś robić w przyszłości, dokładnie do planów na najbliższą przyszłość.

Zdania twierdzące

Osoba +be going to+ czasownik w bezokoliczniku + rzeczownik+ reszta zdania

I am going to travel to Poland.

She is going to visit her parents.

They are going to go hiking.

Zdania przeczące

Osoba +be +not+ going to+ czasownik w bezokoliczniku + rzeczownik+ reszta zdania

I am not going to travel to Poland.

She isn’t going to visit her parents.

They aren’t going to go hiking.

Zdania pytające

Be + Osoba going to+ czasownik w bezokoliczniku + rzeczownik+ reszta zdania?

Am I going to travel to Poland?

Is She going to visit her parents?

Are They going to go hiking?

Krótkie odpowiedzi

Yes, Osoba be.

Yes, I am.

Yes, She is.

Yes, They are.

 

No, I am not.

No, She isn’t.

No, They aren’t.

 

Destinations

Of course (ow kors)- oczywiscie

Walk straight on (łok strejt)- idź prosto

Go past (gouł past)- przejdź obok

Turn left (tern left)- skręć w lewo

Walk to (łok tu)- idź do

Traffic lights (trafik lajts)- sygnalizacja świetlna

Cross the street (kros de striit)- przejdź przez ulicę

Turn right (tern rajt)- skręć w prawo

Walk down (łok dałn)- zejdź w dół

On the right (on de rajt)- po prawej

On the left (on de left)- po lewej

Excuse me (ekskjuz mi)- przepraszam

Can you tell me the way ………( kan jut el mi de łej)?- Czy możesz mi powiedzieć jak dojść do……?

I’d like (ajd lajk)- chciałbym

Where are you going to go on a holiday(łe a ju goin tu gouł on a holidej)?- Gdzie zamierzasz pojechać na wakacje?

Come and look (kom and luk)- choć i zobacz

How about ….(hał abałt)- a może….?

Do you want to go by + środek transportu…..( du ju łont tu gouł baj….)- czy chciałbyś pojechać + środek transportu ?

That’s a good idea (dats a gud ajdia)- to dobry pomysł

Find (fajnd)- odnaleźć

Thing (fyn)- rzecz

Learn (lern)- uczyć się

Chinese (czajniz)- Chiński

Italy (itali)- Włochy

Europe (juroup)- Europa

French (frencz)- Francuski

German (dzerman)- Niemecki

Talk (tok)- mówić

France (Frens)- Francja

Germany (dzermani)- Niemcy

I don’t know (aj dont noł)- nie wiem

Journey (dzerni)- podróż

Grow up (grouł ap)- dorosnąć

All over the world (ol ołwe de werld)- dookoła świara

Language (langłydz)- język

 

Writing time

Capital letter (kapital lete)- duża litera

Punctuation (pankczjuejszyn)- interpunkcja

Take photos (tejk fotos)- robić zdjęcia

 

Write back soon (łraj bak sun)- napisz wkrótce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie galerii

20161027_140537.jpg
luty 2021
ponwtośroczwpiąsobnie
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728